Wspieramy Rodzinę!

Lata 2021-2023 to czas pilotażowo wprowadzonego programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny. Oferujemy wsparcie prawne, psychologiczne, seksuologiczne, doradczo-zawodowe każdej Rodzinie uwikłanej w przemoc domową, uzależnienia, pętle kredytowe, w konflikcie z prawem, w sprawach cywilnych, przy przestępstwach niealimentacji…

Dbamy o bezpieczeństwo publiczne!

„Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” to działania zmniejszające zjawisko tzw. recydywy, czyli powrotności osób karanych do przestępstwa. Mniej czynów zabronionych, to mniej ofiar, mniej szkód. Bezpieczniejsze środowisko…

Zadaj pytanie

  O działalności Stowarzyszenia

  Stowarzyszenie działa w obszarze szeroko rozumianej penitencjarystyki oraz zapobiegania zjawisku recydywy poprzez uczestnictwo w procesie readaptacji osób pozbawionych wolności i wsparcie ich rodzin poprzez rozwijanie kompetencji przydatnych w dalszej socjalizacji sprawców przestępstw po wykonaniu kary. Stowarzyszenie obejmuje Rodzinę pełną ochroną prawną, psychologiczną, doradczo-zawodową.

  Napisz do nas

  Zostań Wolontariuszem

  Każdy posiada jakieś umiejętności, wiedzę lub doświadczenie, wykorzystaj je działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego. Wstąp do Służby Wolontariackiej Stowarzyszenia. Złóż swoją aplikację pod tym adresem.

  Rok 2022 w działaniu

  Wiedza-Edukacja-Resocjalizacja

  Studenci ponad 20. uczelni od 2019 roku odbywają w Stowarzyszeniu praktyki zawodowe. W sumie, do grudnia 2021 roku praktyki zawodowe zrealizowało w organizacji prawie 300 studentów. Trwa III edycja Projektu.

  przeMOC w RODZINIE

  Kampania społeczna zapobiegająca zjawisku przemocy w rodzinie, realizowana przy wsparciu Polskiej Policji i Rzecznika Praw Dziecka, przy udziale finansowym Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

  ProWork

  Projekt wspierający aktywizację zawodową osób pozbawionych wolności we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, pod patronatem Business Centre Club, zapewniający skazanym miejsca pracy po wykonaniu kary

  Porozmawiaj z Bliskimi

  Projekt wspierający osadzonych w podtrzymaniu kontaktów z rodziną jako podstawową komórką społeczną zapobiegającą zjawisku recydywy. Od 3 lat wspieramy rodziny we współpracy z jednostkami penitencjarnymi.

  Kompetencje dla Samorządów

  Projekt podnoszący kompetencje pracowników socjalnych w prowadzeniu rodzin wykluczonych, z problemem uzależnień, przemocy itd. Uczy wczesnego wykrywania sygnałów świadczących o patologiach.

  Wydawnictwo

  Czasopismo poruszające problemy wykluczenia społecznego i readaptacji społecznej w szerokim aspekcie psychologicznym, prawnym, pedagogicznym i doradczo-zawodowym.

  Zapobiegamy zjawisku recydywy

  Projekt „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” realizowany jest od trzech lat. Swoimi oddziaływaniami wsparł prawie 3000 osób.

  Wsparcie dla Rodzin w sytuacji izolacji

  Pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych nasi psycholodzy, doradcy zawodowi i prawnicy przygotowują pierwszy w Polsce podręcznik dla rodzin osób wchodzących w konflikt z prawem (zatrzymanie, aresztowanie, osadzenie, zwolnienie).

  Art. 42 kkw

  Wraz z Wydziałami i Katedrami Prawa kilku ośrodków akademickich w kraju i przy wsparciu znanych komentatorów prawa pracujemy nad zmianą przepisu wynikającego z art. 42 kkw. Społeczeństwo powinno posiadać aktywny udział w procesie readaptacji skazanych.

  Kompetencje dla Pedagogów

  Zjawisko dziecka wykluczonego w środowisku szkolnym to już codzienność. Projekt podnoszący kompetencje nauczycieli w przywróceniu dziecka stygmatyzowanego środowisku rówieśniczemu.

  Poradnik antyprzemocowy

  Psycholodzy i prawnicy Stowarzyszenia przygotowują podręcznik wsparcia dla osób zagrożonych przemocą domową lub dotkniętych bezpośrednio tym zjawiskiem.

  Aktywny Wolontariat

  Stawiamy na rozwój osobisty, zawodowy i społeczny wolontariuszy. Kreujemy właściwe postawy obywatelskie, wspieramy ruchy pro publico bono.

  0

  Wolontariuszy

  0

  Rozwiązane sprawy

  0
  Realizujemy Projekty
  0
  Jest nas

  Newsroom

  O naszym Programie powiedzieli…

  Współpracujemy

  Menu