Porozmawiaj z bliskimi

W ramach współpracy z pilotażowo wybranymi jednostkami penitencjarnymi uruchomiliśmy usługę „Porozmawiaj z Bliskimi” umożliwiającą osadzonym bez pomocy z zewnątrz i nie otrzymującym wynagrodzenia z tytułu pracy kontakt z rodzinami.

Program dla beneficjentów

“Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” to wsparcie prawne, psychologiczne i doradczo-zawodowe dla osadzonych i ich rodzin. Zapraszamy do skorzystania!

Zadaj pytanie

  O działalności Stowarzyszenia

  Stowarzyszenie działa w obszarze szeroko rozumianej penitencjarystyki oraz zapobiegania zjawisku recydywy poprzez uczestnictwo w procesie readaptacji osób pozbawionych wolności i wsparcie ich rodzin poprzez rozwijanie kompetencji przydatnych w dalszej socjalizacji sprawców przestępstw po wykonaniu kary. Stowarzyszenie obejmuje Rodzinę pełną ochroną prawną, psychologiczną, doradczo-zawodową.

  Napisz do nas

  Zostań Wolontariuszem

  Każdy posiada jakieś umiejętności, wiedzę lub doświadczenie, wykorzystaj je działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego. Wstąp do Służby Wolontariackiej Stowarzyszenia. Złóż swoją aplikację pod tym adresem.

  Rok 2021 w działaniu

  Wsparcie uczelni

  Studenci ponad 20. uczelni realizują w Stowarzyszeniu praktyki zawodowe.

  Współpraca międzynarodowa

  Uczymy się od Holendrów, Skandynawów, Belgów jak skutecznie resocjalizować.

  Pakiet +PRAWNIK

  Pakiet “+Prawnik” to wsparcie dla Rodzin.

  Porozmawiaj z Bliskimi

  Pomagamy podtrzymywać więzi rodzinne najuboższym skazanym.

  Projekt 42

  Przygotowujemy ze specjalistami projekt zmian w kodeksie karnym wykonawczym. W działania zaangażowały się ośrodki uniwersyteckie w kraju.

  Wydawnictwa

  Wydajemy dwa czasopisma: “Postpenit” i “Ways to Go” o tematyce penitencjarnej i dotyczącej problemów wykluczenia społecznego.

  Zapobiegamy zjawisku recydywy

  Realizujemy program “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

  Podręcznik dla rodzin

  Pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych nasi psycholodzy, doradcy zawodowi i prawnicy przygotowują pierwszy w Polsce podręcznik dla rodzin osób wchodzących w konflikt z prawem (zatrzymanie, aresztowanie, osadzenie, zwolnienie).

  Wsparcie uczelni

  W dobie pandemii umożliwiamy studentom odbycie praktyk i staży.

  Współpraca międzynarodowa

  Uczymy się od Holendrów, Skandynawów, Belgów jak skutecznie resocjalizować

  Pakiet +PRAWNIK

  Rodzinom skazanych oferujemy wsparcie prawne

  Porozmawiaj z Bliskimi

  Pomagamy podtrzymywać więzi rodzinne najuboższym skazanym

  Projekt 42

  Przygotowujemy ze specjalistami projekt zmian w kodeksie karnym wykonawczym

  Kwartalnik “Ways to Go”

  Wydajemy czasopisma w wersji elektronicznej i papierowej

  Zapobiegamy zjawisku recydywy

  Realizujemy program “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

  TelePorady

  Prawnicy, doradcy zawodowi, psycholodzy, specjaliści innych dziedzin wspierają rodziny skazanych podnosząc ich kompetencje w dalszej socjalizacji sprawców przestępstw po uzyskaniu wolności

  0

  Wolontariuszy

  0

  Rozwiązane sprawy

  0
  Realizujemy Projekty
  0
  Jest nas

  Newsroom

  O naszym Programie powiedzieli…

  Współpracujemy

  Menu