Zwiastun kwartalnika „Ways to Go”

Kwartalnik “WAYS TO GO” to niezależne pismo o tematyce postpenitencjarnej skierowane do funkcjonariuszy Służby Więziennej, Służby Kuratorskiej, samorządowców, organizacji pozarządowych i rodzin osób pozbawionych wolności lub tymczasowo aresztowanych. To kompendium wiedzy przygotowywanej przez praktyków i wykładowców resocjalizacji, tworzone we współpracy z ośrodkami akademickimi w Polsce i zagranicą. Wśród autorów publikacji są wykładowcy oraz studenci takich kierunków jak prawo, psychologia, resocjalizacja, seksuologia, czy doradztwo zawodowe.

Pierwszy numer w wersji online już we wrześniu 2020 roku!

Specjalny pakiet lojalnościowy dla Darczyńców reklamujących się na łamach "WAYS TO GO"!
Więcej informacji: redaktor.naczelny@postpenit.pl

Wydawcą czasopisma jest Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM.

Zajrzyj do zwiastuna kwartalnika!

Poprzedni wpis
Przerwa urlopowa
Następny wpis
Nowe władze w Stowarzyszeniu
Menu