Poszukujemy Wolontariuszy

do realizacji Programu „Wsparcie Rodziny”

Zostań jednym z nas i działaj rozwijając własne kompetencje, zdobywając doświadczenie zawodowe i poznając środowisko zawodowe!

Realizujemy projekty społeczne o charakterze wspierającym i edukacyjnym:
 1. „Pro Work” – projekt skierowany do osób przygotowujących się do opuszczenia zakładów karnych mający pomóc w znalezieniu zatrudnienia – niedbala@postpenit.pl
 2. „Kompetencje dla Pedagogów” – projekt wspierający nauczycieli w działaniu na rzecz dzieci z jednym z rodziców izolowanym penitencjarnie, a służący wsparciu emocjonalnemu ucznia i przeciwdziałający zjawisku stygmatyzacji i wykluczenia w środowisku szkolnym – matusz@postpenit.pl
 3. „Społeczeństwo w więzieniu. Art. 42 Kkw” – działania podejmowane przy wsparciu środowisk akademickich i komentatorów prawa mające na celu zmiany w przepisach umożliwiające organizacjom pozarządowym większy udział w sprawowaniu wykonania kary pozbawienia wolności – frysiak@postpenit.pl
 4. „Kompetencje dla Samorządów” – projekt podnoszący kompetencje tzw. asystentów rodziny w prawidłowym nadzorze nad rodzinami zagrożonymi patologiami, w tym umożliwiający wczesne wykrycie sygnałów o wszelkich nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu – noga@postpenit.pl
 5. „przeMOC w RODZINIE” – podręcznik dla rodzin doznających przemocy w rodzinie, z praktycznymi wskazówkami i poradami natury prawnej i psychologicznej – runo@postpenit.pl
 6. „+Prawnik” – wsparcie i poradnictwo prawne dla osób najniżej sytuowanych materialnie – biernat@postpenit.pl
 7. Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych paradowska@postpenit.pl
Wesprzyj nas swoimi umiejętnościami!

Jeżeli posiadasz zdolności graficzne, potrafisz prowadzić stronę internetową i redagować posty do social mediów. Chciałbyś/chciałabyś prowadzić nasz kanał audio-wizualny, masz dobre pióro i chcesz coś powiedzieć ważnego społecznie – zapraszamy również!

Zarządzaj i wspieraj nasze działania logistycznie!

Prowadzenie ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, skupiającej ponad 120 działaczy, realizującej swoje cele statutowe w bardzo wielu obszarach społecznych wymaga dobrych organizatorów i osób potrafiących skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi.

Crowdfunding!

Każda organizacja potrzebuje wsparcia finansowego. Każdego dnia zabiegamy o uzyskanie dofinansowania na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Jeżeli czujesz, że w tej dziedzinie potrafisz się realizować zapraszamy do współpracy.

Dołącz do naszego zespołu!

Wyślij zgłoszenie

  „Zostań Wolontariuszem”
  Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska
  PRO CIVIUM

  I. Dane personalne Kandydata

  II. Informacje o kompetencjach Kandydata

  Wykształcenie:

  Zawód wykonywany:

  Kierunek studiów:

  III. Wybrana formuła świadczenia wolontariatu

  IV. Obszar zainteresowań Kandydata

  V. Jednostka administracyjna, z którą Kandydat chciałby podjąć współpracę

  VI. Skąd Kandydat dowiedział się o organizacji

  VII. Doświadczenie w świadczeniu wolontariatu

  VIII. Dlaczego chcesz świadczyć wolontariat w Stowarzyszeniu

  IX. Zapoznałem się z informacjami o Stowarzyszeniu

  X. Uwagi

  Tutaj wpisz wszelkie odpowiedzi, które wcześniej zaklasyfikowałeś jako "inne, jakie?"

  XI. Oświadczenie

  XII. Załączniki

  Załącz kopię dyplomu, inny dokument, np. zdjęcie indeksu (plik pdf, jpg)

  Zasady Współpracy w formule Wolontariatu

  1. Osoba zainteresowana Wolontariatem (Kandydat) kieruje swoją aplikację do Koordynatora Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich za pośrednictwem wyłącznie powyższego formularza zgłoszeniowego.
  2. Warunkiem wzięcia pod uwagę przesłanej formularzem aplikacji jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie zawarte pytania. Przed wypełnieniem formularza warto zapoznać się z informacjami o Stowarzyszeniu zawartymi na naszej stronie internetowej.
  3. Po przeanalizowaniu aplikacji przedstawiciel Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich skontaktuje się z Kandydatem telefonicznie w celu omówienia ewentualnego zakresu współpracy.
  4. Z Kandydatem rozmowę rekrutacyjną przeprowadza również Koordynator wybranego modułu organizacyjnego (zespół, sekcja, koło, grupa projektowa) i Psycholog.
  5. Po uzgodnieniu zakresu Wolontariatu Kandydat otrzyma szczegółowe informację na temat Zespołu, w którym rozpocznie świadczenie wolontariatu oraz zostanie skierowany na cykl szkoleń.
  6. Po zakończeniu szkoleń z Kandydatem zostanie podpisane porozumienie o świadczenie wolontariatu oraz przydzielony służbowy adres e-mail, numer telefonu, udzielony dostęp do Bazy Danych Pro Civium.

  Uwagi i objaśnienia

  1. Wolontariat może mieć charakter bezpośredniego kontaktu z beneficjentami Programu lub wyłącznie za pośrednictwem Stowarzyszenia. Wg uznania Wolontariusza.
  2. Osoby chcące zrealizować obowiązkowe praktyki zawodowe studenckie korzystają z zakładki https://pomocpostpenitencjarna.pl/praktyki-studenckie/
  3. Kandydat/Wolontariusz musi mieć ukończone 18 lat.
  4. Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie na aplikacje złożone zgodnie z podanymi wytycznymi, w terminie do 7. dni od daty otrzymania aplikacji.
  5. Ze względu na fakt, że członkowie Stowarzyszenia wykonują własną pracę zawodową kontakt telefoniczny może nastąpić także w dni wolne od pracy lub/i w godzinach popołudniowych.
  Menu