Zmiany w organizacji

Uchwała Zebrania Członków przyjęta jednogłośnie 7 listopada br. – można powiedzieć – zmieniła oblicze i zakres działań Stowarzyszenia Pro Civium. Zapewne na kolejne lata…

W ostatnią niedzielę członkowie Stowarzyszenia przyjęli Uchwałę nr 19 i 20. Pierwsza dotyczyła wstrzymania przeprowadzenia rejestracji Stowarzyszenia w KRS do czasu rozpoznania możliwości uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego oraz ukonstytuowała nowy Zarząd organizacji.

Druga zmieniła, w zasadzie wszystko, bo cele i częściowo strukturę organizacji – mówi Prezes Zarządu. – Dotychczasowy program „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” stał się projektem realizowanym w ramach, w kontekście Rodziny, szerszego Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny. To zmiana niezwykle ważna i wymagająca wprowadzenia wielu nowych rozwiązań, systemów działania. Do tej rewolucji przygotowywaliśmy się jednak od wielu miesięcy zatem, co do zmian jest to naprawdę rewolucja, co do sposobu wprowadzenia już ewolucja.

o Programie informowaliśmy już wielokrotnie w social mediach i na łamach kwartalnika„Postpenit”. Działania obejmą rodziny wykluczone wieloaspektowo, a nie jak dotychczas w obszarze wyłącznie postpenitencjarystyki.

Rodzina jest fundamentem zdrowego społeczeństwa – dodaje Koordynator Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów (wcześniej Zespołu ds. Wsparcia Rodziny). – Jeżeli obejmiemy rodzinę wykluczoną, stygmatyzowaną wieloobszarową pomocą istnieje duże prawdopodobieństwo przywrócenia jej i jej członków społeczeństwu.

Stowarzyszenie, w ramach Uchwały nr 18 (październik 2021 roku)przyjęło natomiast do realizacji projekt „przeMOC w RODZINIE”, który wystartuje już 1 grudnia 2021 roku i pilotażowo będzie trwał do listopada 2022 roku. W projekt zaangażowane są środki finansowe operatora grantów „Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny”.  Stowarzyszenie, wraz z partnerami Projektu (serwis Zpozdrowieniem.pl, Sitte.pl) sfinansowało produkcję spotu społecznego do emisji w telewizji.

Warto dodać, że we wprowadzone Uchwałą nr 20 zmiany zaangażowanych jest prawie 30. funkcyjnych wolontariuszy i członków organizacji. Należy też nadmienić, że w Stowarzyszeniu nikt nie otrzymuje jakichkolwiek apanaży z tytułu działania / prowadzenia Pro Civium. Wszyscy działają non profit, a wielu działaczy przygodę z organizacją rozpoczynało od praktyk studenckich…

To swoisty fenomen. Pro Civium wciąż zasilają nasi praktykanci. I proszę wierzyć, tu wolontariat, to robota, nie okazyjne roznoszenie ulotek. Szanujemy za to naszych ludzi i nigdy nie przestaniemy się nimi chwalić – dodaje Koordynator Zespołu ds. Public Relations.

Poprzedni wpis
Biznes Centre Club patronem projektu Stowarzyszenia
Następny wpis
Podziękowania od Samorządowców
Menu