Spotkanie w Poznaniu

W miniony weekend, organizacje pozarządowe – w tym również Stowarzyszenie Pro Civium – siały dobro, w ramach tegorocznej edycji Targu Dobra. Choć pogoda nie sprzyjała spacerom, w poznańskim ZOO licznie zgromadziły się całe rodziny.

Stowarzyszenie przedstawiło nowy Program Przeciwdziałający Wykluczeniu Rodziny „Wsparcie Rodziny”. Budził on duże zainteresowanie wśród przybyłych. Równolegle, podczas II Zjazdu Wolontariuszy, odbywającego się w przeddzień Targu Dora, zostały opracowane zadania dla poszczególnych zespołów, by Program „Wsparcie Rodziny” mógł ruszyć pełną parą. W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Sekretariatu Zarządu, Zespołu ds. Public Relations, Zespołu ds. Wsparcia Rodziny oraz Zespołu ds. Obsługi Prawnej – wszystko po to, by skoordynować działania wszystkich zespołów. Problemy związane z uwikłaniem w tzw. pętle kredytowe, dotyczące przemocy domowej, problem niealimentacji, z nieuregulowanymi kwestiami prawnymi wobec dzieci, z bliskimi w uzależnieniach, czy w związku oraz z innymi zachowaniami aspołecznymi, czy zagrażającymi egzystencji rodziny – to główne zdania, jakie stawia sobie Stowarzyszenie działając na rzecz poprawy funkcjonowania Rodziny. Zaprezentowanie Stowarzyszenia szerszemu gronu podczas Targu Dobra to tylko pierwszy krok w stronę poprawy życia wielu potrzebujących.

Odwiedzający byli żywo zainteresowani nowym Programem Stowarzyszenia. Dla nas, to sygnał, że działanie takie jest niezbędne. Pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów Rodziny, obszerna edukacja w tym zakresie to priorytet działania Stowarzyszenia – wyjaśnia Koordynator zespołu Public Relations.

„Wsparcie Rodziny” to wsparcie całego społeczeństwa; to zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb oraz motywowanie do podejmowania działania wyrównującego szanse każdemu Człowiekowi. Mamy nadzieję, iż z czasem takich inicjatyw będzie przybywać.

Zespół ds. Public Relations

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM
 sekretariat@postpenit.pl, Sekretariat: +48 534 267 300

Menu