Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich

Witaj nowy Wolontariuszu!

Przygotowaliśmy dla Ciebie kompendium niezbędnych informacji, które pomogą Ci w sposób właściwy oraz zrozumiały rozpocząć współpracę z Zespołem.

Stowarzyszenie podzielone jest na zespoły. W ramach zespołów działają sekcje, koła i grupy projektowe. Twoja jednostka administracyjna nazywa się Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich. O przydziale do konkretnego modułu zadecyduje Koordynator Zespołu.

Na czele każdego Zespołu stoi jego Koordynator. Koordynator może powoływać swoich zastępców. W Twoim Zespole Koordynatorem jest pani Weronika Dzierla (dzierla@postpenit.pl), a jej zastępcą pani Małgorzata Parszewska (parszewska@postpenit.pl).

W ramach Zespołu działa Sekcja Organizacji Praktyk Studenckich, za której działania odpowiada Koordynator Sekcji pani Paulina Wróbel (rekrutacja@postpenit.pl) oraz Główny Rejestr Współpracowników z panią Aleksandrą Siutą, doradcą w Stowarzyszeniu.

Zespół zajmuje się rekrutacją kandydatów na wolontariuszy oraz organizacją praktyk zawodowych dla studentów uczelni wyższych.

Przygodę ze Stowarzyszeniem zaczynasz od funkcji/stopnia stażysty. Czym wyższy stopień tym większe możliwości, także otrzymywania nagród finansowych i stypendiów społecznych / naukowych Prezesa Zarządu.

Teraz kilka zdań o strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia. Jako, że to organizacja pozarządowa na jej czele stoi Walne Zgromadzenie Członków. W jego imieniu, na co dzień, działa Zarząd Stowarzyszenia z Panią Prezes Zarządu (prezes@postpenit.pl) na czele i Rada Nadzorcza. Sprawami Wolontariuszy zajmuje się się Pełnomocnik Zarządu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich (gawecki@postpenit.pl). Do Pełnomocnika jako Wolontariusz możesz zgłaszać wszelkie uwagi, skargi, komentarze dotyczące działania w organizacji Wolontariuszy. Natomiast w przypadku chęci uzyskania, np. zaświadczenia o wolontariacie, zgłaszasz się do swojego Koordynatora. Także kwestie awansu, czy udzielenia pochwały, nagród finansowych wnosi Twój Koordynator.

W ramach współpracy z organizacją nie musisz ograniczać się do świadczenia wolontariatu w ramach Twojego Zespołu. To Twoja, używając języka wojskowego, jednostka macierzysta, nie znaczy to jednak, że nie możesz, np. pisać artykułów do Redakcji czasopisma „Postpenit”, czy wspierać organizację innymi swoimi umiejętnościami. O szczegóły zapytaj swojego Koordynatora.

Nad prawidłowym działaniem merytorycznym poszczególnych Zespołów czuwa Koordynator Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny oraz Dyrektor ds. Operacyjnych.

Współpraca ze Stowarzyszeniem przyjęła formę zdalną, online. Działasz zadaniowo, co pozwala na swobodne przyjęcie formuły działania na rzecz Zespołu, nie kolidującego z życiem zawodowym, czy prywatnym. Jeżeli studiujesz, w ramach świadczonego wolontariatu możesz także zaliczyć praktyki zawodowe. O szczegóły zapytaj swojego Koordynatora.

Pamiętaj również, że wszelkie działania Stowarzyszenia realizowane są w ramach Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”.

Prosimy Cię również o polubienie naszej strony FB oraz, o ile korzystasz ze zdalnej formy zakupów, uruchomienie naszej aplikacji (dostępna obok w czerwonym kwadraciku), co pozwoli organizacji pozyskiwać środki na realizację celów statutowych. Możesz więc stać się DARCZYŃCĄ Stowarzyszenia – nic przy tym nie wydając!

Rozmawiając o finansach możesz również współpracować z Wydawnictwem (czasopismo „Postpenit”) pozyskując dla Redakcji reklamę. Każda gazeta publikuje reklamy. Za sprzedaż każdej powierzchni reklamowej otrzymujesz 30 procent jej wartości. Kolejne 50 procent Kolegium Redakcyjne będzie dzielić między autorów opublikowanych tekstów, a pozostałe 20 procent zostaje przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w tym stypendia dla Wolontariuszy. O szczegóły zapytaj swojego Koordynatora.

Pozdrawiamy

Zespół ds. Rekrutacji

i Organizacji Praktyk Studenckich

Struktura Stowarzyszenia

W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia funkcjonują również inne jednostki administracyjne:

  • Zespół ds. Obsługi Beneficjentów
  • Zespół ds. Public Relations
  • Zespół ds. Obsługi Prawnej
  • Sekretariat Zarządu
  • Wydawnictwo Pro Civium

Szkolenia

Warunkiem podjęcia współpracy jest odbycie cyklu szkoleń w zakresie: podstawowych informacji o działalności organizacji ochrony danych osobowych podstawowych wolności i praw człowieka emocjonalnych aspektów współpracy w ramach Programu „IiWwPPdSOS” Po odbyciu i zaliczeniu szkoleń przygotujemy porozumienie o świadczenie wolontariatu wraz z odpowiednimi klauzulami o ochronie danych osobowych. W chwili podpisania i odesłania egzemplarza umowy na adres siedziby organizacji rozpoczynasz współpracę z wybranym Zespołem. W jej ramach możesz otrzymać służbowe: adres e-mail i numer telefonu oraz dostęp do Bazy Danych Pro Civium.
Menu