Zespół ds. Obsługi Prawnej

Witaj nowy Wolontariuszu!

Przygotowaliśmy dla Ciebie kompendium niezbędnych informacji, które pomogą Ci w sposób właściwy oraz zrozumiały rozpocząć współpracę z Zespołem.

Stowarzyszenie podzielone jest na zespoły. W ramach zespołów działają sekcje, koła i grupy projektowe. Twoja jednostka administracyjna nazywa się Zespół ds. Obsługi Prawnej. O przydziale do konkretnego modułu zadecyduje Koordynator Zespołu.

Na czele każdego Zespołu stoi jego Koordynator. Koordynator może powoływać swoich zastępców. W Twoim Zespole Koordynatorem jest pani Karolina Sikora (sikora@postpenit.pl).

W ramach Zespołu działa:

 • Sekcja  Wsparcia Prawnego oddelegowana do Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów, za której działania odpowiada Koordynator Sekcji pani Emilia Hanc (hanc@postpenit.pl)
 • Grupa Projektowa zajmująca się we współpracy z kilkoma ośrodkami akademickimi zmianami w kodeksie karnym wykonawczym w zakresie charakteru art. 42 Kkw (projekt zmian legislacyjnych),

Przygodę ze Stowarzyszeniem zaczynasz od funkcji/stopnia stażysty (jeżeli posiadasz wykształcenie wyższe, kierunkowe, funkcja zgodna z tytułem, np. prawnik). Czym wyższy stopień tym większe możliwości, także otrzymywania nagród finansowych i stypendiów społecznych / naukowych Prezesa Zarządu.

Struktura Stowarzyszenia

Teraz kilka zdań o strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia. Jako, że to organizacja pozarządowa na jej czele stoi Walne Zgromadzenie Członków. W jego imieniu, na co dzień, działa Zarząd Stowarzyszenia z Panią Prezes Zarządu (prezes@postpenit.pl) na czele i Rada Nadzorcza. Sprawami Wolontariuszy zajmuje się się Pełnomocnik Zarządu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich (gawecki@postpenit.pl). Do Pełnomocnika jako Wolontariusz możesz zgłaszać wszelkie uwagi, skargi, komentarze dotyczące działania w organizacji Wolontariuszy. Natomiast w przypadku wszelkich próśb, np. o wydanie stosownego zaświadczenia zgłaszasz się do swojego Koordynatora. On również wnioskuje o np. przyznanie Ci nagrody finansowej, innej, udzielenie pochwały, sformułowanie pisma gratulacyjnego do Twojej uczelni, czy zakładu pracy.

W ramach współpracy z organizacją nie musisz ograniczać się do świadczenia wolontariatu w ramach Twojego Zespołu. To Twoja, używając języka wojskowego, jednostka macierzysta, nie znaczy to jednak, że nie możesz, np. pisać artykułów do Redakcji czasopisma „Postpenit”, czy wspierać organizację innymi swoimi umiejętnościami. O szczegóły zapytaj swojego Koordynatora.

W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia funkcjonują również inne jednostki administracyjne:

 • Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich
 • Zespół ds. Obsługi Beneficjentów
 • Zespół ds. Public Relations
 • Sekretariat Zarządu
 • Wydawnictwo „Pro Civium”

Nad prawidłowym działaniem merytorycznym poszczególnych Zespołów czuwa Koordynator Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny Dyrektor ds. Operacyjnych.

Warunkiem podjęcia współpracy (nie dotyczy Doradców Merytorycznych) jest odbycie cyklu szkoleń w zakresie:

 • podstawowych informacji o działalności organizacji
 • ochrony danych osobowych
 • podstawowych wolności i praw człowieka
 • emocjonalnych aspektów współpracy w ramach Programu „Wsparcie Rodziny”

Po odbyciu i zaliczeniu szkoleń przygotujemy porozumienie o świadczenie wolontariatu wraz z odpowiednimi klauzulami o ochronie danych osobowych. W chwili podpisania i odesłania egzemplarza umowy na adres siedziby organizacji rozpoczynasz współpracę z wybranym Zespołem. W jej ramach możesz otrzymać służbowe: adres e-mail i numer telefonu oraz dostęp do Bazy Danych Pro Civium.

Współpraca ze Stowarzyszeniem przyjęła formę zdalną, online. Działasz zadaniowo, co pozwala na swobodne przyjęcie formuły działania na rzecz Zespołu, nie kolidującego z życiem zawodowym, czy prywatnym. Jeżeli studiujesz, w ramach świadczonego wolontariatu możesz także zaliczyć praktyki zawodowe. O szczegóły zapytaj swojego Koordynatora.

Pamiętaj również, że wszelkie działania Stowarzyszenia realizowane są w ramach właśnie programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”.

Prosimy Cię również o polubienie naszej strony na FB (https://www.facebook.com/stowarzyszenieProCivium) oraz, o ile korzystasz ze zdalnej formy zakupów, uruchomienie naszej aplikacji (dostępna obok w czerwonym kwadraciku), co pozwoli organizacji pozyskiwać środki na realizację celów statutowych. Możesz więc stać się DARCZYŃCĄ Stowarzyszenia – nic przy tym nie wydając!

Rozmawiając o finansach możesz również współpracować z Wydawnictwem Pro Civium (czasopismo „Postpenit„) pozyskując dla Redakcji reklamę. Każda gazeta publikuje reklamy. Za sprzedaż każdej powierzchni reklamowej otrzymujesz 30 procent jej wartości. Kolejne 50% Kolegium Redakcyjne będzie dzielić między autorów opublikowanych tekstów, a pozostałe 20%zostaje przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w tym stypendia dla Wolontariuszy. O szczegóły zapytaj swojego Koordynatora.

Przeczytaj także: Dlaczego tu jestem?

Pozdrawiamy

Zespół ds. Obsługi Prawnej

Przydatne materiały szkoleniowo-instruktażowe

Art 42 Kkw – dlaczego proponujemy zmiany?
Menu