Zarząd przyjął półroczne sprawozdanie

Zarząd Stowarzyszenia przyjął w formie Uchwały nr 7/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku sprawozdanie za okres od 01 stycznia do 30 sierpnia br. Koordynatora Programu z działalności wszystkich zespołów, sekcji i kół funkcjonujących w ramach organizacji.

Dokument omawia szczegółowo wszystkie formy aktywności pro bono poszczególnych komórek organizacyjnych Stowarzyszenia. Uwagę zwraca aktywność Zespołu ds. Obsługi Prawnej i wypracowanie jednolitej polityki ochrony danych osobowych oraz współpraca z ośrodkami akademickimi w zakresie projektu zmian legislacyjnych w kodeksie karnym wykonawczym.

Sprawozdanie to tylko suche dane statystyczne nie mogące oddać wkładu pracy i zaangażowania wszystkich działaczy, szczególnie naszych wolontariuszy – mówi Magdalena Paradowska, Koordynator Programu. – Jesteśmy, naprawdę, bardzo dumni z faktu, że tacy ludzie, szczególnie młodzi, w trakcie i po studiach chcą w ramach naszej organizacji realizować się społecznie.

Sprawozdanie akcentuje również ogrom pracy włożony przez Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich w realizację wspólnego z Fundacją PZU projektu „Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”. Przypomnijmy dzięki projektowi prawie 200. studentów zrealizowało obowiązkowe praktyki zawodowe w roku akademickim 2020 / 2021.

Sprawozdanie rozlicza wszystkich działaczy – dodaje Izabela Jarczewska, prezes Zarządu. – Wskazuje w konkluzjach na potrzebę dalszych zmian i wskazuje na popełnione błędy. Zmiany wprowadzane od początku wakacji są właśnie odpowiedzią na wnioski Koordynatora.

Osoby zainteresowane treścią Sprawozdania proszone są o kontakt z Sekretariatem Zarządu Stowarzyszenia. Dokument jest dostępny do wglądu.

Poprzedni wpis
Razem z Fundacją PZU
Następny wpis
„Bajeczki do Poduszeczki”
Menu