„Zakończenie cyklu szkoleń”
  Zespół ds. Rekrutacji
  PRO CIVIUM

  Informuję, że Kandydat na Wolontariusza:

  zakończył cykl szkoleń wprowadzających do świadczenia wolontariatu w zakresie:
  a) podstawowych informacji na temat działalności organizacji,
  b) podstawowych praw człowieka,
  c) przepisów o ochronie danych osobowych,
  d) psychologicznych aspektów specyfiki świadczenia wolontariatu
  oraz z wynikiem pozytywnym zaliczył Test Kompetencji.

  UWAGI O KANDYDACIE:

  Gabriela Ośka
  Koordynator Sekcji Rekrutacji i Szkoleń
  Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich

  Menu