Wśród Rady Pracodawców

Stowarzyszenie reprezentowane przez Pawła Szatarskiego, pełnomocnika Zarządu ds. Kontaktów Instytucjonalnych jest od ubiegłego roku członkiem Rady Pracodawców Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dniu 22 kwietnia br. odbyła się z udziałem organizacji i w formie zdalnej wynikającej z obostrzeń pandemicznych, III Konferencja Rady poświęcona tematowi „obciążeń i zasobów we współpracy instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz działających w obszarze poradnictwa, pomocy i wsparcia ze środowiskiem społecznym”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i firm.

Stowarzyszenie i Pełnomocnika Zarządu reprezentowała tym razem Pani Magdalena Cech, z-ca Koordynatora Zespołu ds. Programu „IiWwPPdSOS”, a jednocześnie zastępczymi redaktor naczelnej kwartalnika dla osób pozbawionych wolności „Postpenit”.

–  Na konferencji poruszyłam kwestię organizowania praktyk studenckich i problemów w dobie pandemii z tego wynikających. Dobrze by było, aby prywatne firmy i instytucje wsparły logistycznie i materialnie organizacje, które wzięły na siebie trud umożliwienia studentom odbycia obowiązkowym praktyk studenckich w wersji online. Szczególnie, gdy nie tracą one na swojej wartości merytorycznej – mówi Magdalena Cech. – Przedstawiłam także cele Stowarzyszenia na nadchodzące dwa lata oraz problemy z jakimi jako organizacja non profit borykamy się na co dzień.

Poprzedni wpis
Projekt “Rozśpiewani Skazani”
Następny wpis
Kolejne “TeleInfo Pro Civium”
Menu