Współpraca z Katedrą Kryminologii i Kryminalistyki

Zakończyły się rozmowy pomiędzy władzami Stowarzyszenia a Katedrą Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ustaliliśmy obszary współpracy, w szczególności w zakresie realizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunków prawniczych – mówi mgr Karolina Lasota, Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów Instytucjonalnych. – Razem z Katedrą będziemy również pracowali nad  wymianą doświadczeń w zakresie organizacji i realizacji procesu doskonalenia zawodowego studentów pod kątem identyfikacji potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

Trwają rozmowy z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie w zakresie ustalenia stałej ramowej współpracy.

Uczelniom i Stowarzyszeniu przyświeca jeden zasadniczy cel – wyjaśnia mgr Paulina Hummel, Dyrektor ds. Operacyjnych. – Chcemy zapewnić studentom, szczególnie kierunków prawniczych, psychologii, kryminologii i zarządzania możliwość zdobycia doświadczenia, praktyki zawodowej, mieć wpływ na prawidłowy rozwój zawodowy młodych ludzi i współtworzyć programy edukacyjne, tak by wiedza zdobywana podczas studiów była ściśle powiązana z rozwojem osobistym studenta i jego przyszłością.

 

Poprzedni wpis
Webinar z mec. Patrycją Chabier
Następny wpis
Głos Pro Civium na Forum
Menu