Współpraca międzynarodowa

Stowarzyszenie, w aspekcie realizowanych działań związanych z zapobieganiem wykluczeniu społecznemu rodzin, a w szczególności dzieci ze względu na ubóstwo, tożsamość seksualną, status rodzica, chorobę, czy pokrzywdzenie przestępstwem seksualnym, powołało Decyzją Prezes Zarządu funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej.

Zadanie to Zarząd powierzył mgr Małgorzacie Parszewskiej, psychologowi Stowarzyszenia, zaangażowanej w realizację projektu „Zauważ mnie! – zapobieganie wykluczeniu dzieci i młodzieży”

Kilka słów o Pełnomocniku

Redakcja: Czym zajmować będzie się Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej?

M. Parszewska: Pełnomocnik zajmować się będzie nawiązywaniem kontaktów oraz współpracy z organizacjami z całej Unii Europejskiej. Zwiększy to wydajność organizacyjną, podniesie efektywność oraz wprowadzi szersze zmiany społeczne i systemowe. W ramach współpracy będziemy dzielić się wspólnym doświadczeniem z zakresu pomocy rodzinie oraz osobom wykluczonym społecznie, wspólnie realizować europejskie projekty, konferencje. Rozpowszechni to działania naszej Organizacji poza granicami Polski, co umożliwi niesienie pomocy i wsparcia jeszcze szerszej grupie osób.

Redakcja: W ramach Grupy Projektowej „Zauważ mnie” wraz z grupą współpracowników przygotowujecie wsparcie dla dzieci i młodzieży wykluczonej. Jest jakiś mianownik między funkcją pełnomocnika a tymi działaniami?

M. Parszewska: W ramach projektu „Zauważ mnie” będziemy przygotowywać materiały zarówno w języku polskim jak i angielskim. Umożliwi to ich udostępnianie także innym organizacjom działającym w tym zakresie w całej Unii Europejskiej. W ramach współpracy będziemy mogli stworzyć sieć wsparcia międzynarodowego, która obejmować będzie zarówno Polonię mieszkająca poza granicami naszego kraju (dzięki upowszechnianiu naszych działań przez organizacje działające za granicą), ale także obcokrajowców mieszkających w Polsce. Da nam to możliwość niesienia pomocy dzieciom i młodzieży wykluczonej bez względu na miejsce ich zamieszkania.

Redakcja: Kim jest Gosia Parszewska zawodowo? Poza wolontariatem?

M. Parszewska: Skończyłam psychologie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie pracuje w rekrutacji.

Redakcja: Jest wiele form wolontariatu. Dlaczego Pro Civium? To raczej jeden z trudniejszych w formie wolontariat.

M. Parszewska: Stowarzyszenie w swoim założeniu ma niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym, wykluczonym i doświadczającym trudnych sytuacji życiowych. Dzięki działaniom Wolontariuszy, dajemy tym osobom nadzieję na równość praw oraz na lepszą przyszłość. Bycie częścią takiej inicjatywy jest bezcennym doświadczeniem.

Poprzedni wpis
Prawne aspekty przemocy domowej
Następny wpis
Mechanizmy podtrzymujące przemoc w rodzinie – webinar
Menu