Współpraca instytucjonalna

Rozmowa z mgr Pauliną Hummel, Pełnomocnikiem Zarządu ds. Kontaktów Instytucjonalnych, Dyrektorem ds. Operacyjnych

 

Serwis: Zarząd podjął decyzję o upoważnieniu Pani Dyrektor do reprezentowania organizacji w kontaktach instytucjonalnych, w budowaniu partnerstw dla realizacji inicjatyw Stowarzyszenia. Czy ma Pani jakieś plany, założenia, czy po prostu, czas pokaże?

Paulina Hummel: W pierwszej kolejności chciałam podziękować Zarządowi za zaufanie i powierzenie tak odpowiedzialnej funkcji. Chciałam również podziękować osobom pełniącym funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Kontaktów Instytucjonalnych przede mną za przetarcie szlaków i zbudowanie gruntu do dalszego działania. Odpowiadając na pytanie. Jestem osobą, która stara się nie snuć planów długoterminowych. W swoim działaniu jednak stawiam na jakość, obiektywizm oraz profesjonalizm.
Wydaje się, że stanowisko odpowiedzialne za kontakty instytucjonalne w sposób bezpośredni wpływa na rozwój Stowarzyszenia, które już teraz rozwija się niezwykle szybko. Ciężko jest mi mówić obecnie o planach długoterminowych, ponieważ dopiero poznaję zadania jakie wiążą się z funkcją Pełnomocnika Zarządu ds. Kontaktów Instytucjonalnych natomiast chciałabym w dalszym ciągu budować partnerstwa z instytucjami na terenie Polski. Chciałabym aby partnerstwa te były jednak efektywne i płynne. Jako, że na co dzień mieszkam w Warszawie, mam wrażenie, że stąd wszędzie jest blisko – poza kontaktami zdalnymi, które w obecnym czasie przybrały na sile, chciałabym także spotykać się z naszymi partnerami w świecie rzeczywistym. Niewątpliwie spotkania na żywo same w sobie są wartością dodaną.

Serwis: Ile w Stowarzyszeniu zdalnym jak Pro Civium wniosło wprowadzenie funkcji Dyrektora ds. Operacyjnych?

Paulina Hummel: Funkcja Dyrektora ds. Operacyjnych jest pozycją nową, ukierunkowaną na poprawę działania operacyjnego Stowarzyszenia, które jest organizacją bardzo specyficzną z uwagi na swoją zdalność w funkcjonowaniu i młody wiek.
Stowarzyszenie przeszło przez szybki skok rozwojowy i nagle, z powiedzmy 20 wolontariuszy, w Stowarzyszeniu mamy 150 wolontariuszy i pewnie drugie tyle przewija się praktykantów z różnych uczelni. Mam czasami takie poczucie, że o ile Stowarzyszenie ewoluowało i rozrosło się o tyle my jako współpracownicy a więc zarówno członkowie jak i wolontariusze zostaliśmy w tyle za samym Stowarzyszeniem i dopiero teraz nadrabiamy zaległości jako dorastająca organizacja…  My wspólnie wszyscy dorastamy operacyjnie… a co do tego ile wniosła moja funkcja… To chyba pytanie bardziej do naszych wolontariuszy, Zarządu, Koordynatorów Zespołów i Pełnomocników Zarządu.


Serwis: Czy kontakty instytucjonalne będzie Pani ograniczać wyłącznie do jak nazwa wskazuje budowania relacji z instytucjami?

Paulina Hummel: Budowanie relacji z instytucjami to szerokie określenie wielu czynności podejmowanych w tym zakresie. Moim celem jest nie tylko nawiązywanie współpracy z instytucjami na terenie Polski ale także jak najlepsza reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz. Moim celem jest budowanie relacji efektywnych, płynnych, przyjaznych i wzajemnych między Stowarzyszeniem a innymi instytucjami. Ponadto wydaje się, że połączenie funkcji odpowiedzialnej za kontakty instytucjonalne z funkcją Dyrektora ds. Operacyjnych to bardzo dobre rozwiązanie Zarządu w końcu, z racji funkcji Dyrektora przechodziło przeze mnie wiele pism do różnych instytucji.

Serwis: Kim jest Paulina Hummel i jak znalazła się w Stowarzyszeniu?

Paulina Hummel: Magister Bezpieczeństwa Narodowego na Wojskowej Akademii Technicznej, obecnie studentka 5. roku Prawa na Uczelni Łazarskiego pracująca w centrum inżynieryjnym będący wynikiem współpracy pomiędzy instytucją publiczną a korporacją z sektora lotniczego gdzie mam okazję rozwijać się pod okiem bardzo dobrych managerów i czerpać od nich co najlepsze. W Stowarzyszeniu znalazłam się tak naprawdę z uwagi na moje zainteresowania. W kręgu moich zainteresowań leży głównie prawo karne a Stowarzyszenie było tak naprawdę jedynym mi znanym miejscem gdzie mogłam połączyć codzienną pracę z zdobywaniem doświadczenia w praktycznym wykorzystaniu prawa karnego. Szybko okazało się, że nauki które zdobyłam w trakcie pracy zawodowej mogą przydać się w Stowarzyszeniu. 

Serwis: Najważniejsze zadania stojące przed Panią w organizacji pozarządowej, której logistyką Pani zarządza?

Paulina Hummel: Jako organizacja wciąż walczymy z komunikacją wewnątrz Stowarzyszenia. Moim priorytetem i celem jest stworzenie takich kanałów komunikacji, które będą gwarantowały, że nikt, do kogo wiadomość miała dotrzeć nie czuje się pominięty. Ponadto jak już wcześniej wspominałam organizacja dalej się rozwija. Mimo, że największe przekształcenia nad którymi pracowaliśmy nastąpiły w listopadzie 2021 cały czas modyfikujemy nasze struktury pod potrzeby wolontariuszy i oczywiście całego Stowarzyszenia. To także stanie na straży odpowiedniej wielkości struktur organizacyjnych organizacji w taki sposób by w wyniku tych zmian nie doszło do nadmiernego ich rozbudowania, bo to może zaszkodzić Stowarzyszeniu, które funkcjonuje w sposób zdalny. To co mnie fascynuje w naszej organizacji to jej zdalność i młodość. Budujemy coś od podstaw, powiedzmy od fundamentów, które wcześniej zostały już wylane. Teraz stawiamy mury dla organizacji zdrowej, nowoczesnej i zmieniającej świat.

Poprzedni wpis
Wspierani dotacjami
Następny wpis
Najnowsze wydanie „TeleInfo Pro Civium”
Menu