Wsparcie Rozwoju Młodego Wolontariatu

Władze Stowarzyszenia podpisały z dniem 10 lutego 2022 roku, w Krakowie, porozumienie o współpracy z firmą PROXYMO Ochrona Danych Osobowych. Celem współpracy jest wspólne działanie na rzecz rozwoju w społeczeństwie postaw obywatelskich poprzez wzrost kompetencji zawodowych oraz społecznych wolontariuszy w wieku od 18 do 26 lat.

W ramach zawartego porozumienia PROXYMO wesprze Stowarzyszenie w działaniach mających na celu podniesienie wartości zawodowych młodych wolontariuszy stojących u progu swojej kariery.

Takie wsparcie jest bardzo istotne – mówi Magdalena Małecka, Wiceprezes Zarządu. – To także promocja wolontariatu, działań pro publico bono, wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo się cieszymy, że dyrekcja PROXYMO rozumie tę potrzebę, jest wrażliwa na sprawy obywatelskie i dotyczące działalności non profit. Pamiętajmy, w młodych ludziach jest siła narodu i my w to wierzymy. Stąd m.in od lat prowadzony projekt „Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja” zapoczątkowany przy wsparciu Fundacji PZU, dziś kontynuowany z PROXYMO. Takich przedsiębiorców warto popierać! A naszych Wolontariuszy wyróżniać umożliwiając im bezpłatne szkolenia zwiększające ich atrakcyjność na rynku pracy.

https://www.proxymo.pl/

 

Poprzedni wpis
Ważny komunikat dotyczący infolinii!
Następny wpis
Ważna wiadomość dotycząca czatu
Menu