Informacje o Programie

Program Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”;

Realizatorem programu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM;
Udział w Programie jest bezpłatny;
O przyjęciu do Programu decyduje Koordynator Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów lub jego zastępca;
Odwołanie od decyzji Koordynatora składa się do Koordynatora Programu „Wsparcie Rodziny”;
W terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku na podany adres e-mail lub telefonicznie zgłosi się do Wnioskodawcy przedstawiciel Stowarzyszenia w celu omówienia szczegółów wsparcia;
Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wydawana jest do trzech dni roboczych od daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
Wszelkie kwestie związane z Programem zawarte zostały w Regulaminie Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”;

Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do Programu zapoznaj się z poniższymi zasadami oraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Ostatni krok…

Po zapoznaniu się z powyższymi zasadami i infomacjami pozostaje już tylko złożyć wniosek o przyjęcie do Programu. Naciśnij przycisk poniżej i uzupełnij formularz. Nie śpiesz się – spróbuj opisać wszystko jak najdokładniej i wprowadź poprawne dane.
Menu