Wolontariusze w Pro Civium

Z informacji uzyskanych od Sekcji Rekrutacji i Szkoleń Zespołu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi wynika, że od początku roku 2022 współpracę z Stowarzyszeniem nawiązało prawie 50 nowych osób.

Przyjęliśmy 10. psychologów, siedem osób do Sekcji Prawnej, trzy do Zespołu ds. Public Relations i 18. wolontariuszy w funkcji Opiekuna Rodziny – mówi Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. – Kilka osób zaangażowało się w działania innych modułów organizacji.

Dla porównania, w ubiegłym roku w szeregi Stowarzyszenia wstąpiło prawie 80 osób.

Wpływ na ten stan ma kilka czynników. Po pierwsze i chyba najistotniejsze wojna w Ukrainie. Działania na Wschodzie powodują, że część osób angażuje się w niesienie pomocy Ukraińcom i tak realizuje się społecznie. Po drugie, zmieniliśmy zasady rekrutacji. Teraz, przed podjęciem decyzji o przyjęciu kandydata do Służby Wolontariackiej, czeka go rozmowa rekrutacyjna i rozmowa z psychologiem. Bardzo istotna, i na to kładziemy nacisk, jest dla nas motywacja świadczenia wolontariatu oraz  świadomość, że tu, w stowarzyszeniu, zajmujemy się, wspieramy, ludzi wykluczonych społecznie, także tych z bardzo, czasami, niechlubną, przeszłością.

Sprawami wolontariatu w organizacji zajmuje się powołany decyzją Zarządu jego Pełnomocnik ds. Rozwoju Wolontariatu.

Poprzedni wpis
Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja
Następny wpis
Nasz Projekt w Lublinie
Menu