Wniosek o przyjęcie do Programu „Wsparcie Rodziny”

Poniżej znajduje się Wniosek o przyjęcie do Programu „Wsparcie Rodziny”. Aby przesłać swój wniosek, należy starannie wypełnić wszystkie pola w poniższym formularzu.

  Dane osobowe

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Data urodzenia

  Adres do korespondencji
  (należy wpisać miejscowość, kod, ulicę, numer domu i posesji)

  Telefon kontaktowy

  Informacje o rodzinie

  Wsparcie dotyczy...
  rodziny 2+1rodziny 2+2rodziny 2+więcejnie posiadamy dzieci

  Status wnioskodawcy:
  Twój status
  w związku małżeńskimw związku partnerskimsamotnie wychowująca/yw trakcie separacjiw trakcie rozwodu

  Zakres oczekiwanego wsparcia
  Można wybrać więcej niż jedną opcję

  Informacje dodatkowe

  Czy korzystasz z pomocy społecznej?

  Czy wykonujesz pracę zarobkową?

  Czy korzystasz/korzystałeś/aś z innej formy wsparcia naszego Stowarzyszenia?

  Z jakiego wsparcia korzystasz?

  Skąd dowiedziałaś/eś się o Programie?

  Czy w związku z faktem składania wniosku potrzebujesz natychmiastowego kontaktu z Psychologiem?

  Opisz swoją sytuację, z którą zwracasz się o wsparcie do Stowarzyszenia:

  Oświadczenia i zgody

  Menu