WIEDZA – EDUKACJA – RESOCJALIZACJA

Nasi Praktykanci to w przeważającej większości studenci psychologii, prawa, resocjalizacji, dziennikarstwa oraz kierunków pokrewnych realizujący zadania powierzone w ramach Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”, czyli związane – przede wszystkim – z podnoszeniem kompetencji społecznych osób pozbawionych wolności i kompetencji zwiększających umiejętności środowiska rodzinnego sprawców przestępstw w ich dalszej socjalizacji po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Czerpiemy z systemów penitencjarnych m.in. Holendrów, czy Skandynawów. Naszym celem jest przygotowanie do zawodu kadry specjalistów, których oddziaływania w sposób znaczący wpłyną w niedalekiej przyszłości na zmniejszenie w Polsce zjawiska recydywy wśród osób skazanych. Człowiek jest wszędzie taki sam. To aktualny system się nie sprawdza. Dlatego uważamy, że w proces readaptacji powinny być angażowane również rodziny i organizacje społeczne.

Do 15 lutego 2021 roku Projekt współfinansowany był przez Fundację PZU – partnera Projektu

Lista Uczelni, których studenci realizują w Stowarzyszeniu praktyki i staże zawodowe:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Uniwersytet SWPS w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Szczeciński

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Uniwersytet w Białymstoku

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Wrocławski

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu

Uniwersytet Gdański

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Łódzki

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Uniwersytet Opolski

 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Szkoła Główna Krajowa w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zostań Partnerem Projektu „Wiedza-Edukacja-Resocjalizacja”!
Wesprzyj nasze działania na rzecz kształcenia zdalnego studentów!

Więcej informacji:

Paweł Szatarski
Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów Instytucjonalnych
Adres e-mail: szatarski@postpenit.pl
Nr tel.: 534 272 028

Menu