Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja

Projekt zapoczątkowany wspólnie z Fundacją PZU także w roku akademickim 2021/2022 wspiera polskie Uczelnie w organizacji praktyk zawodowych dla studentów.

Do końca maja 2022 roku praktyki zakończy w tym roku akademickim 92. studentów uczelni wyższych, głównie z kierunków psychologia, resocjalizacja i prawo, choć nie brakowało studiujących zarządzanie, czy dziennikarstwo. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi, między innymi wydziałami prawa i psychologii najbardziej szacownych uniwersytetów w kraju, ale także z wieloma młodymi i prężnie działającymi uczelniami.

Praktykanci nabywają u nas niezbędne umiejętności praktyczne, które potem będą mogli wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej. Wykwalifikowana kadra opiekunów czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyki, studenci uczestniczą w webinarach podnoszących ich kompetencje, obsługują chat i infolinię Stowarzyszenia, zdobywają umiejętności oratorskie podczas przeprowadzania debat na wybrane przez siebie tematy, biorą czynny udział w społecznych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie, badają konkretne przypadki przygotowując się do przyszłego zawodu – mówi Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

W tym roku uruchomione zostaną jeszcze dwie, maksymalnie trzy grupy praktykancie. Wolnych miejsc, w zasadzie, brak.

Studenci do nas wracają i to cieszy najbardziejWracają praktykować lub świadczyć wolontariat. Choć zasady prowadzenia praktyk mamy dość restrykcyjne. Online nie znaczy luz. Wręcz przeciwnie. Zdarza się więc, że wydalamy z praktyk studentów, którzy przychodzą na praktyki, bo muszą, bo uczelnia kazała, bo mają termin. To miejsce wyłącznie dla osób zaangażowanych, chcących się rozwijać, zdobywać wiedzę praktyczną.

Za organizację praktyk zawodowych w Stowarzyszeniu odpowiada Pełnomocnik Zarządu ds. Organizacji Praktyk Studenckich i Sekcja Organizacji Praktyk Studenckich Zespołu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Do dyspozycji studentów jest również Rzecznik Spraw Praktykantów.

Poprzedni wpis
Prawo do informacji o skazanym
Następny wpis
Wolontariusze w Pro Civium
Menu