Wiadomości

Byliśmy w Poznaniu – II Zjazd

18-19 września spotkali się w Poznaniu wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia. Okazją był poznański Targ Dobra. W dwudniowym zjeździe wzięło udział kilkunastu współpracowników Stowarzyszenia. W sobotę uczestnicy zjazdu skupili się na omówieniu bieżących spraw organizacji, wymianie doświadczeń…

Nowe barwy Pro Civium

Stowarzyszenie ewoluuje nie tylko w kwestiach poszerzania obszarów oddziaływań, czy administracyjnych ułatwiających funkcjonowanie, ale także pod względem wizualnym. Niedawno nasza strona internetowa przeszła gruntowną zmianę brandu, dziś serce Pro Civium otrzymało nowe barwy. – Żartem można…

Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny

W dniu 20 września 2021 roku startuje  Program Przeciwdziała Wykluczeniu Społecznemu „Wsparcie Rodziny” opracowany i realizowany przez Zespół ds. Wsparcia Rodziny i jego specjalistów z zakresu psychologii, doradztwa zawodowego, pedagogiki oraz seksuologii przy udziale prawników Sekcji Praw Człowieka.…

II Zjazd Wolontariuszy Pro Civium

Już 18 września br. zjadą się do Poznania uczestnicy II Ogólnopolskiego Zjazdu Wolontariuszy Pro Civium. Pierwszy miał miejsce w 2019 roku i był organizowany w ramach poznańskich targów międzynarodowych, ten – przy okazji Poznańskiego Targu Dobra, w ramach…

“przeMOC w RODZINIE” – Ruszamy!

Stowarzyszenie Pro Civium pomysłodawca projektu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie „przeMOC w RODZINIE” od miesięcy przygotowuje się do realizacji programu. W jego ramach Stowarzyszenie podpisało również umowę o przygotowanie spotu społecznego do emisji telewizyjnej propagującego międzynarodowy znak…

“Bajeczki do Poduszeczki”

– Działalność readaptacyjna ma, jak widać, wiele twarzy – śmieje się mgr Judyta Kaźmierczak, Koordynator Zespołu ds. Wsparcia Rodziny. – Zajmujemy się rodzinami osób pozbawionych wolności, skazanymi, już jesienią rozszerzymy nasze działania…

Zarząd przyjął półroczne sprawozdanie

Zarząd Stowarzyszenia przyjął w formie Uchwały nr 7/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku sprawozdanie za okres od 01 stycznia do 30 sierpnia br. Koordynatora Programu z działalności wszystkich zespołów, sekcji i kół funkcjonujących w ramach organizacji. Dokument omawia szczegółowo wszystkie formy aktywności pro bono…

Razem z Fundacją PZU

Podsumowaliśmy wspólny z Fundacją PZU projekt https://pomocpostpenitencjarna.pl/wiedza-edukacja-resocjalizacja/ realizowany od sierpnia 2020 roku do marca 2021. Biorąc pod uwagę, że trudno jest przyjąć, że 31. marca praktyki zawodowe ukończył ostatni student, bo trwały, w zasadzie do czerwca br., wyliczyliśmy, że doświadczenie…

Uniwersyteccy eksperci

Stowarzyszenie zaprosiło kilka ośrodków akademickich w kraju do zaopiniowania projektu zmian legislacyjnych w kodeksie karnym wykonawczym. Organizacja proponuje m.in większy udział społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, upatrując w tym szansę na zmniejszenie skali powrotności do przestępstwa…
Menu