Kategorie: Wiadomości

Warto wspierać

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM i Spółka GREAT IDEAS – właściciel serwisu  internetowego http://www.zpozdrowieniem.pl podpisały 15 maja 2020 roku umowę o współpracy i wzajemnym wsparciu w realizacji projektów społecznych i skierowanych do osób pozbawionych wolności.
zpozdrowieniem.pl to serwis internetowy dzięki, któremu szybko i bezpiecznie prześlesz  środki pieniężne dla osadzonej osoby (wypiska), zamówisz paczkę żywnościową i  paczkę higieniczną osobie osadzonej w areszcie śledczym, zakładzie karnym lub oddziale zewnętrznym.
Obecnie zajmuje się przesyłaniem wypisek oraz realizowaniem zamówień na paczki żywnościowe i higieniczne osadzonym w prosty, szybki i bezpieczny sposób korzystając ze sprawdzonego serwisu Przelewy24, który daje gwarancję pewnych i bezpiecznych płatności internetowych. 

Ways to Go

Już za miesiąc ukaże się w wersji online pierwszy numer kwartalnika “Ways to Go” Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM.

Czasopismo będzie poruszać problematykę szeroko rozumianej penitencjarystyki. Do udziału w jej tworzeniu zaprosiliśmy ośrodki akademickie w kraju i z zagranicy.

Redaktorem Naczelnym obu wydawnictw została Natalia Petruk (redaktor.naczelny@postpenit.pl).

Pudło okazało się trafieniem w “10”

W księgarniach właśnie pojawił się cykl reportaży Niny Olszewskiej zatytułowany “Pudło. Opowieści z polskich więzień”.

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM, obok “Gazety Wyborczej” i serwisu internetowego ksiazkinaostro.pl objęły patronat nad wydaniem.

Pozycja uzyskała bardzo pozytywne opinie m.in. Pawła Moczydłowskiego byłego szefa polskiego więziennictwa i prof. Moniki Płatek, jednej z największych specjalistek w kraju od spraw związanych z penitencjarystyką.

Polecamy!

Głos Stowarzyszenia na konferencji o problemach polskiej penitencjarystyki

Zapraszamy do wysłuchania stanowiska Stowarzyszenia w sprawie realizacji prawa osadzonego do ustanowienia na piśmie przedstawiciela (art. 42 Kkw).

Umowa z Wyższą Szkołą Bankową

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku i Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM realizując projekt organizacji praktyk studenckich podpisali w dniu 30 kwietnia 2020 roku porozumienie o współpracy.

W trakcie praktyk studenckich uczący się na kierunkach prawo i psychologia będą mogli w ramach zespołów tematycznych, pod okiem specjalistów, przygotowywać się do pracy w zawodzie.

Studenci zaangażują się w pomoc w obsłudze prawnej skazanych i ich rodzin w ramach realizowanego przez naszą organizację od 2019 roku programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Stoimy na stanowisku, że poprzez szereg oddziaływań postpenitencjarnych podejmowanych, kompleksowo, wobec sprawców przestępstw i ich rodzin możemy zapewnić nam wszystkim, naszym bliskim, bezpieczny rozwój i egzystencję – mówi Ewa Hys, Koordynator Programu.

Praktyki studenckie będą mogli odbyć w Stowarzyszeniu również studenci dziennikarstwa i polonistyki współtworząc nasze czasopismo „Postpenit” lub – tworząc od podstaw – jego wersję online.

Do zagospodarowania są social media i zespół ds. public relations, czyli właśnie kontaktów z mediami. Naszych praktykantów postawimy trochę w roli i rzecznika prasowego organizacji i pracownika działu marketingu, a więc ludzi, których praca polega na kontakcie z dziennikarzami. Dla przyszłych właśnie dziennikarzy powinno to być bardzo pouczające doświadczenie zawodowe – dodaje Monika Magierska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia.

W zespołach organizacji praktyki odbywają już studenci Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osobna umowa – przypomnijmy wiąże Stowarzyszenie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach której studenci resocjalizacji wspierają działania Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych.

Tygodnik WPROST zauważa działania PRO CIVIUM

Nasza prawniczka Monika Magierska i szefowa Zespołu ds. Szkoleń, Mentoringu i Wsparcia Psychologicznego Małgorzata Stachurska zaangażowały się w imieniu Stowarzyszenia w sprawę opisaną w reportażu red. Ewy Ornackiej (autorki m.in. “Alfabetu mafii”).

Zapraszamy do lektury!

https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10321337/nie-symuluj-uslyszal-od-lekarza-wieziennego-po-kilku-dniach-zmarl.html

Porozmawiajmy o artykule 42…

7 maja 2020 roku Stowarzyszenie reprezentowane przez Monikę Magierską weźmie udział w ogólnopolskiej konferencji pt.: „Aktualne problemy i wyzwania polskiej penitencjarystyki” z referatem pt.: „Relacje organizacji pozarządowych ze Służbą Więzienną i prawa skazanych do realizacji uprawnień wynikających z art. 42 k.k.w.”

Osadzony w rozumieniu przepisów kodeksu karnego wykonawczego może ustanowić na piśmie swojego przedstawiciela pośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, który w następstwie może działać w jego imieniu w relacjach instytucjonalnych, także dotyczących Służby Więziennej. Konstruując ten przepis ustawodawca chciał wspomóc oddziaływania penitencjarne wyspecjalizowanej formacji jaką jest Służba Więzienna tzw. czynnikiem społecznym poprzez pracę ze skazanymi organizacji pozarządowych.

Pomysł świetny, niestety w praktyce bywa różnie. Szczególnie w kwestii honorowania przez jednostki penitencjarne składanych przez skazanych i tymczasowo aresztowanych oświadczeń w tym przedmiocie – wyjaśnia Monika Magierska, prawnik i rzecznik prasowy Stowarzyszenia PRO CIVIUM.

Organizatorami konferencji są Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Koło Naukowe Prawa Karnego materialnego tejże Uczelni.

Potrzeba uregulowania kontaktów osadzonych w zakładach karnych i aresztach tymczasowych z przedstawicielami organizacji pozarządowych jest bardzo istotna ze względu na cel najistotniejszy to jest zapobieganie zjawisku recydywy. Dlatego tak ważnym jest, aby w praktyce ustalić jeden akceptowalny przez wszystkie strony schemat współpracy – dodaje prawnik Ewa Hys, Koordynator Programu. “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.

Uznania dla Służby

Wspieranie więzi rodzinnych to integralna część procesu resocjalizacji skazanych. Rodzina jest fundamentem odgrywającym niezwykle istotną rolę w procesie readaptacji społecznej, dlatego istotne jest, aby nie dopuścić do osłabienia więzi. Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, jakie umożliwia realizacja widzeń czy przepustek jest niezbędne dla zachowania dobrego samopoczucia osadzonego i jego bliskich. Utrudnienia związane z epidemią COVID-19, sprawiają, że realizacja tego celu wymaga większej kreatywności. W związku ze środkami bezpieczeństwa podjętymi przez SW wstrzymana została realizacja widzeń, podtrzymanie więzi rodzinnych, szczególnie kontaktu rodziców z dziećmi możliwy jest jednak w inny sposób. Inicjatywa, o której czytamy w artykule zdecydowanie zasługuje na uznanie.
Opowiadanie bajek sprzyja budowaniu bliskości między rodzicem a dzieckiem. Starsze dzieci zyskują pewność, że tata, mimo dzielącej ich odległości, jest zaangażowany, pamięta i tęskni. Młodsze mają okazje usłyszeć głos rodzica.
Wspieramy podobne działania, dlatego z wielkim uznaniem dla pomysłowości zaangażowanego w realizację tego pomysłu personelu Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu udostępniamy poniższy tekst.
Katarzyna Radkowska
psycholog Stowarzyszenia

Gratulujemy nominacji!

Z dniem 23 kwietnia br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej mianował ppłk Elżbietę Krakowską na stanowisko Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium składa serdeczne gratulacje i życzy owocnej pracy na rzecz socjalizacji sprawców przestępstw oraz satysfakcji z pełnionej Służby.

Monika Magierska

Rzecznik Prasowy

Zespół ds. Public Relations

Stowarzyszenia

Zebranie Koordynatorów

Walne Zgromadzenie, które odbyło się 25 kwietnia było także okazją do omówienia spraw organizacyjnych i programowych Stowarzyszenia.

 

Oczywiście ze względów epidemiologicznych konferencja odbyła się zdalnie, ale fakt ten nie przeszkodził by uczestniczyli w nim wszyscy koordynatorzy programowi.

Omówiono proces rekrutacji wolontariuszy, ogólne zasady organizacji praktyk studenckich i bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych w obiegu informacji między poszczególnymi zespołami.

Spotkanie, choć zdalne, było niezwykle owocne i potrzebne  – mówi Aleksandra Mosińska, starsza konsultantka z Biura Koordynatora Programu. – Poczyniliśmy wiele ustaleń także, co do polityki medialnej Stowarzyszenia oraz naszej działalności na polu legislacyjnym.

Stowarzyszenie chciałoby zmiany przepisów tak, by osoby pozbawione wolności mogły również oddawać honorowo krew. Przyjrzy się również sytuacji w ośrodku dla tzw. bestii w Gostyninie.

Krew jest źródłem życia i zawsze jest jej mało. Dlaczego więc  pozbawieni wolności nie mogą służyć społeczeństwu w ten sposób? – pyta Izabela Jarczewska, szefowa „Pro Civium”. – To kwestia zmiany przepisów i dobrej woli. Zaintrygował nas też apel prof. Płatek dotyczący sytuacji w ośrodku dysocjacyjnym. Są to niepokojące sygnały.

25 kwietnia był też dniem zebrania Walnego Zgromadzenia organizacji. Uchwałą nr 11, jednogłośnie przyjęto do realizacji m.in. projekt „Budzę się do Życia” skierowany do kobiet opuszczających zakłady karne mający im pomóc w powrocie do rodziny, lokalnego środowiska i w znalezieniu zatrudnieniu oraz wyrażono akces do wstąpienia w szeregi Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Omówiliśmy również efekty wewnętrznej oceny nastrojów w stowarzyszeniu – dodaje Amanda Powałowska, koordynator Zespołu ds. Public Relations. – Rezultaty przeprowadzonej ankiety bardzo nas zaskoczyły. Były bardzo pozytywne, co motywuje nas do dalszego działania.

W szeregi organizacji przyjęto również trzech nowych członków.