Wesprzyjcie nas!

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM działa w obszarze postpenitencjarystyki. Zapobiegamy zjawisku recydywy poprzez oddziaływania podejmowane wobec osób pozbawionych wolności we współpracy z ich rodzinami, tak – by po zakończeniu kary – mogły dalej, już w warunkach wolnościowych, socjalizować sprawcę przestępstw. Dzięki temu, jako organizacja pozarządowa, mamy swoisty nadzór nad skazanym po odbyciu przez niego kary pozbawienia wolności w całym wymiarze.

Do tego celu stworzyliśmy nowoczesne narzędzia przekazu: dwumiesięcznik Postpenit dla osób w izolacji penitencjarnej, infolinie TeleWsparcie dla rodzin pozbawionych wolności i skazanych oraz czat online dla rodzin więzionych działający w ramach Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych – www.pomocpostpenitencjarna.pl. W zakresie oddziaływań współpracujemy z Zakładem Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dobie epidemii i zagrożenia zdrowia i życia, także osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, i milczenia Służby Więziennej – Infolinia i Czat online stały się źródłem informacją dla rodzin skazanych. Zgodziliśmy się na to, choć oznaczało to zwiększenie kosztów utrzymania infolinii i czatu. Niestety, koszty nas przerosły, stąd potrzeba wsparcia ludzi dobrej woli rozumiejących, że bez działań postpenitencjarnych, bezpieczeństwo publiczne, jest zagrożone zjawiskiem recydywy.

Rozumiejących, że dziś w dobie tak nagłej i wysokiej umieralności, to pozbawieni wolności szyją codziennie tysiące maseczek chroniących nasze rodziny, dzieci.

Dlatego warto jest również wysłać pozytywny sygnał w drugą stronę. Skazani nie chcą pieniędzy, dodatkowych nagród, nawet przepustek. Chcą, by ich rodziny były bezpieczne w informację, by miały kontakt z nimi, by nie umierały ze strachu wynikającego z braku kontaktu.

Dlatego podtrzymanie tej funkcji Infolinii i czatu online jest tak ważne.

Prosimy o wsparcie.

Poprzedni wpis
„TelePorada” dla skazanych i ich rodzin
Następny wpis
Pro Civium w tygodnikach opinii
Menu