Webinar z psychologicznych aspektów przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie

Webinar z psychologicznych aspektów uwikłania w przemoc jej ofiar kierowany do kadry obsługującej czat online i infolinię „TeleWsparcie”.  W szkoleniu uczestniczyło 55 osób. Webinar prowadziły mgr Agata Noga i mgr Daria Dekowska.

Menu