Webinar z prawnych aspektów uwikłania w przemoc

Webinar z prawnych aspektów przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie kierowany do kadry obsługującej na co dzień czat online i infolinię „TeleWsparcie”. W szkoleniu uczestniczyło 44 osób. Webinar prowadziły mgr Jolanta Grzesiczak oraz mgr Karolina Sikora.

Menu