KWARTALNIK | NR 2/2020 | 12.20 - 3.21 | CZASOPISMO POSTPENITENCJARNE

SŁOWO NA KWARTAŁ

od Redaktor Naczelnej

Z radością publikujemy już drugi numer naszego kwartalnika Ways to Go. W tym wydaniu staraliśmy się przybliżyć na tyle, na ile to możliwe informacje o tym, co naprawdę dzieje się w polskich więzieniach oraz przenalizowaliśmy pewne istotne kwestie prawne dotyczące osób pozbawionych wolności, a także porównaliśmy ze sobą różne systemy penitencjarne w Europie. Jestem przekonana, że każdy znajdzie dla siebie coś, co go zaciekawi lub pomoże w walce o lepsze jutro. Cieszymy się i dziękujemy za zainteresowanie, którym obdarzyli nas nasi drodzy Czytelnicy! Staramy się być coraz lepsi.

 – Natalia Petruk

TEMAT NUMERU

Czy można wyjść z więzienia lepszym?

Odpowiedź na przedstawione pytanie może dla niektórych okazać się zaskakująca, bowiem wśród wielu ludzi funkcjonuje przekonanie, że pobyt w więzieniu niesie ze sobą jedynie negatywne konsekwencje. W rzeczywistości niejednokrotnie może być wręcz przeciwnie. Pozytywne następstwa przebywania w więzieniu są zależne od wielu czynników, między innymi od osobowości osadzonych, ich motywacji i chęci do zmiany, relacji z otoczeniem, zaangażowania, a także od warunków, w jakich odbywają karę i tego, co placówka, w której przebywają, jest im w stanie zaoferować. 

Stopka redakcyjna

Kwartalnik wydawany jest w ramach programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

 

Wydawca

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium

 

Redaktor Naczelny

Natalia Petruk
(petruk@postpenit.pl)

 

Koordynator

Karolina Lasota
(lasota@postpenit.pl)

 

Adiustator

Martyna Dyś
(dys@postpenit.pl)

 

Adres Redakcji

ul. Przełom 1, 61-423 Poznań
www.postpenit.pl
redaktor.naczelny@postpenit.pl
tel. 0 800 201 211

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo do adiustacji nadesłanych materiałów lub odmowy ich publikacji.
Kwartalnik wydawany jest bezpłatnie. W zamian za dostęp do publikacji można wnieść darowiznę w postaci cegiełki w kwocie 3 PLN.

W TYM NUMERZE MIĘDZY INNYMI…

Czy gwara więzienna nadal istnieje?

Gwara więzienna to zjawisko bardzo ciekawe i dość specyficzne, występujące tylko w jednym określonym miejscu – więzieniu. Zapewne niektórzy z Was słyszeli o niej w telewizji lub czytali coś w Internecie. Dla niewtajemniczonych przedstawiam definicję zaczerpniętą z książki Psychologia penitencjarna: „Gwara (nazywana również więzienną bajerą) jest specyficznym językiem osób…

Systemy penitencjarne w Europie

Kary pozbawienia wolności i więzienia były znane już państwom starożytnym. Mimo krytyki, instytucje więzienne przetrwały do dziś i są częścią systemu penitencjarnego, który jest istotnym czynnikiem pozwalającym na funkcjonowanie państwa. Pozwala on na precyzyjne określenie sposobu, miejsca oraz czasu odbycia kary. Samo więzienie jest skomplikowaną instytucją działającą…

Pokusa…
Czy można się jej oprzeć?

Krzysiek jest w trudnej sytuacji finansowej. Musi szybko zarobić pieniądze, inaczej nie będzie mieć jak opłacić mieszkania i rachunków. Mógłby poprosić rodziców o pomoc, a potem im oddać; niedługo dostanie wypłatę. Może też zmienić pracę na lepiej płatną, niedawno dostał taką ofertę. Jednak musiałby przejść trzymiesięczny okres próbny, dopiero po tym czasie mógłby zarabiać więcej. Kilka dni temu napisał…

WYDAWCA: STOWARZYSZENIE INICJATYWA OBYWATELSKA "PRO CIVIUM" | WAYS TO GO | 2/2020 | STRONA 1