KWARTALNIK | NR 1/2021 | 06-08.2021 | CZASOPISMO POSTPENITENCJARNE

SŁOWO NA KWARTAŁ

Od Redaktor Naczelnej

Na ten numer Ways to Go musieliśmy trochę poczekać. Jednak jestem pewna, że warto! Wraz z nim prezentujemy Państwu nową odsłonę naszej strony – szybszą, z odświeżonym designem i nowymi opcjami. Od kilku miesięcy pracowaliśmy nad tym, aby nowy numer kwartalnika był obszerny i ciekawy. Nasi redaktorzy spisali się na medal. Czekamy na Państwa opinie i uwagi!

– Natalia Petruk

TEMAT NUMERU

Jesteś taki sam, jak mój ojciec alkoholik i oprawca. Dlaczego?

Kobietom będącym w zdrowych relacjach, wypełnionych miłością oraz akceptacją czasem bardzo trudno pojąć, dlaczego niektóre wiążą się z mężczyznami agresywnymi, brutalnymi i uzależnionymi od alkoholu. Z pewnością jest to sytuacja, o której mówi się od czasu do czasu w mediach, serialach, programach, niekiedy w codziennym życiu.

W TYM NUMERZE MIĘDZY INNYMI…

Autoagresja i samookaleczenia wśród osadzonych

Według licznych badań osadzeni podejmują często zachowania autoagresywne w początkowym momencie trafienia aresztu śledczego lub w końcowym okresie odbywania kary. W momencie tymczasowego aresztowania istnieje podwyższone ryzyko dokonania zachowań autoagresywnych (…)

Wywiad z Karoliną Sikorą

Wymierzanie kar to nie tylko ich katalog, który znajdziemy w części ogólnej Kodeksu karnego i nie tylko ustawowe zagrożenie, które znajdziemy w jego części szczególnej. Wymierzanie kar to praktyka systemu wymiaru sprawiedliwości, stąd zawsze pytanie o stosowanie kar (…)

Kodeks Hammurabiego a obecne czasy

W Kodeksie starobabilońskim przepis art. 130 ustanawiał karę za gwałt na kobiecie zamężnej, której małżeństwo nie zostało jeszcze dopełnione, a w art. 197 k.k. także uregulowano odpowiedzialność za zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej. Na podstawie analizy wybranych przepisów z Kodeksu Hammurabiego (…)

WYDAWCA: STOWARZYSZENIE INICJATYWA OBYWATELSKA “PRO CIVIUM” | WAYS TO GO | 1/2021

Informujemy, że czasopismo Ways to Go stało się częścią nowej formuły czasopisma PostPenit. Zapraszamy do lektury. Przepraszamy za powstałe niedogodności.

NUMER 1 | 26.06.2021

Na ten numer Ways to Go musieliśmy trochę poczekać. Jednak jestem pewna, że warto! Wraz z nim prezentujemy Państwu nową odsłonę naszej strony – szybszą, z odświeżonym designem i nowymi opcjami. Od kilku miesięcy pracowaliśmy nad tym, aby nowy numer kwartalnika był obszerny i ciekawy. Nasi redaktorzy spisali się na medal. Czekamy na Państwa opinie i uwagi!

NUMER 2 | 22.12.2020

Z radością publikujemy już drugi numer naszego kwartalnika Ways to Go. W tym wydaniu staraliśmy się przybliżyć na tyle, na ile to możliwe informacje o tym, co naprawdę dzieje się w polskich więzieniach oraz przenalizowaliśmy pewne istotne kwestie prawne dotyczące osób pozbawionych wolności, a także porównaliśmy ze sobą różne systemy penitencjarne w Europie.

NUMER 1 | 9.10.2020

Premiera naszego Kwartalnika to dla nas bardzo ważna chwila. Oddajemy w Państwa ręce treści, które są dla nas istotne i którymi pragniemy się podzielić. Mamy nadzieję, że spełnimy naszą misję – wskażemy tytułowe „drogi wyjścia” osobom, które znalazły się na życiowym zakręcie. Pomoc jest bardzo ważna.

Menu