KWARTALNIK | NR 1/2021 | 06-08.2021 | CZASOPISMO POSTPENITENCJARNE

Stopka redakcyjna

Kwartalnik wydawany jest w ramach programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

Wydawca

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium

Redaktor Naczelny

Natalia Petruk
(petruk@postpenit.pl)

Koordynator

Karolina Lasota
(lasota@postpenit.pl)

Adiustator

Martyna Dyś
(dys@postpenit.pl)

Adres Redakcji

ul. Przełom 1, 61-423 Poznań
www.postpenit.pl
redaktor.naczelny@postpenit.pl
tel. 0 800 201 211

Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo do adiustacji nadesłanych materiałów lub odmowy ich publikacji.
Kwartalnik wydawany jest bezpłatnie. W zamian za dostęp do publikacji można wnieść darowiznę w postaci cegiełki w kwocie 3 PLN.

Informujemy, że czasopismo Ways to Go stało się częścią nowej formuły czasopisma PostPenit. Zapraszamy do lektury. Przepraszamy za powstałe niedogodności.

NUMER 1 | 26.06.2021

Na ten numer Ways to Go musieliśmy trochę poczekać. Jednak jestem pewna, że warto! Wraz z nim prezentujemy Państwu nową odsłonę naszej strony – szybszą, z odświeżonym designem i nowymi opcjami. Od kilku miesięcy pracowaliśmy nad tym, aby nowy numer kwartalnika był obszerny i ciekawy. Nasi redaktorzy spisali się na medal. Czekamy na Państwa opinie i uwagi!

NUMER 2 | 22.12.2020

Z radością publikujemy już drugi numer naszego kwartalnika Ways to Go. W tym wydaniu staraliśmy się przybliżyć na tyle, na ile to możliwe informacje o tym, co naprawdę dzieje się w polskich więzieniach oraz przenalizowaliśmy pewne istotne kwestie prawne dotyczące osób pozbawionych wolności, a także porównaliśmy ze sobą różne systemy penitencjarne w Europie.

NUMER 1 | 9.10.2020

Premiera naszego Kwartalnika to dla nas bardzo ważna chwila. Oddajemy w Państwa ręce treści, które są dla nas istotne i którymi pragniemy się podzielić. Mamy nadzieję, że spełnimy naszą misję – wskażemy tytułowe „drogi wyjścia” osobom, które znalazły się na życiowym zakręcie. Pomoc jest bardzo ważna.

Menu