KWARTALNIK | NR 1/2020 | 09-11.2020 | CZASOPISMO POSTPENITENCJARNE | DAROWIZNA ZA DOSTĘP: 3 PLN

SŁOWO NA KWARTAŁ

Od Redaktor Naczelnej

Premiera naszego Kwartalnika to dla nas bardzo ważna chwila. Oddajemy w Państwa ręce treści, które są dla nas istotne i którymi pragniemy się podzielić. Mamy nadzieję, że spełnimy naszą misję – wskażemy tytułowe „drogi wyjścia” osobom, które znalazły się na życiowym zakręcie. Pomoc jest bardzo ważna.

– Natalia Petruk

TEMAT NUMERU

Społeczeństwo za kratami

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” wyraża pogląd, że społeczeństwo powinno mieć znaczący udział w procesie readaptacji osób pozbawionych wolności. Kodeks karny wykonawczy w obecnym brzmieniu nie uwzględnia, w praktyce, udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wykonywania kary. Wskazuje jedynie i to w sposób bardzo niedookreślony możliwość ustanawiania przez osadzonego przedstawiciela zwłaszcza pośród organizacji społecznych, z zastrzeżeniem, że działającego wyłącznie na korzyść osoby pozbawionej wolności, co wręcz uniemożliwia realizację…

W TYM NUMERZE MIĘDZY INNYMI…

Nie ma lepszych tematów niż więzienie?

Rozmowa z Niną Olszewską, autorką opowieści „Pudło”. (…) Największe wrażenie zrobili na mnie osadzeni, którzy starają się być dobrymi ojcami zza krat. Rozmawiałam z kilkoma mężczyznami, którzy mimo skomplikowanych losów i nieraz długich wyroków, robią, co mogą, by ich dzieci jak najsłabiej odczuwały brak ojca w domu. Wymaga to od osadzonych determinacji i dojrzałości oraz poczucia odpowiedzialności za rodzinę…

Warunkowe zwolnienie – dylematy natury prawnej

Przy ocenie przesłanki materialnej warunkowego przedterminowego zwolnienia wystarczy wyłącznie uzasadnione przypuszczenie, że skazany będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Przepis prawa nie wymaga zatem od sędziego absolutnej pewności co do jej istnienia. Zakłada się bowiem, że „prognoza społeczno-kryminologiczna – jak każda…

Diagnoza
hiperseksualności

W Kodeksie starobabilońskim przepis art. 130 ustanawiał karę za gwałt na kobiecie zamężnej, której małżeństwo nie zostało jeszcze dopełnione, a w art. 197 k.k. także uregulowano odpowiedzialność za zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej. Na podstawie analizy wybranych przepisów z Kodeksu Hammurabiego (…)

Pobierz i otwórz gazetę w formacie .pdf

Zalecamy otwieranie pliku poprzez zewnętrzną przeglądarkę (np. Adobe Reader)

WYDAWCA: STOWARZYSZENIE INICJATYWA OBYWATELSKA "PRO CIVIUM" | WAYS TO GO | 1/2020 | STRONA 1

Informujemy, że czasopismo Ways to Go stało się częścią nowej formuły czasopisma PostPenit. Zapraszamy do lektury. Przepraszamy za powstałe niedogodności.

NUMER 1 | 26.06.2021

Na ten numer Ways to Go musieliśmy trochę poczekać. Jednak jestem pewna, że warto! Wraz z nim prezentujemy Państwu nową odsłonę naszej strony – szybszą, z odświeżonym designem i nowymi opcjami. Od kilku miesięcy pracowaliśmy nad tym, aby nowy numer kwartalnika był obszerny i ciekawy. Nasi redaktorzy spisali się na medal. Czekamy na Państwa opinie i uwagi!

NUMER 2 | 22.12.2020

Z radością publikujemy już drugi numer naszego kwartalnika Ways to Go. W tym wydaniu staraliśmy się przybliżyć na tyle, na ile to możliwe informacje o tym, co naprawdę dzieje się w polskich więzieniach oraz przenalizowaliśmy pewne istotne kwestie prawne dotyczące osób pozbawionych wolności, a także porównaliśmy ze sobą różne systemy penitencjarne w Europie.

NUMER 1 | 9.10.2020

Premiera naszego Kwartalnika to dla nas bardzo ważna chwila. Oddajemy w Państwa ręce treści, które są dla nas istotne i którymi pragniemy się podzielić. Mamy nadzieję, że spełnimy naszą misję – wskażemy tytułowe „drogi wyjścia” osobom, które znalazły się na życiowym zakręcie. Pomoc jest bardzo ważna.

Menu