KWARTALNIK | NR 1/2020 | 09-11.2020 | CZASOPISMO POSTPENITENCJARNE | DAROWIZNA ZA DOSTĘP: 3 PLN

SPOŁECZEŃSTWO ZA KRATAMI

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” wyraża pogląd, że społeczeństwo powinno mieć znaczący udział w procesie readaptacji osób pozbawionych wolności. Kodeks karny wykonawczy w obecnym brzmieniu nie uwzględnia, w praktyce, udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wykonywania kary. Wskazuje jedynie i to w sposób bardzo niedookreślony możliwość ustanawiania przez osadzonego przedstawiciela zwłaszcza pośród organizacji społecznych, z zastrzeżeniem, że działającego wyłącznie na korzyść osoby pozbawionej wolności, co wręcz uniemożliwia realizację…

SŁOWO NA KWARTAŁ

Premiera naszego Kwartalnika to dla nas bardzo ważna chwila. Oddajemy w Państwa ręce treści, które są dla nas istotne i którymi pragniemy się podzielić. Mamy nadzieję, że spełnimy naszą misję – wskażemy tytułowe „drogi wyjścia” osobom, które znalazły się na życiowym zakręcie. Pomoc jest bardzo ważna.

Natalia Petruk, Redaktor Naczelna

Nie ma lepszych tematów
niż więzienie?

Rozmowa z Niną Olszewską, autorką opowieści „Pudło”. (…) Największe wrażenie zrobili na mnie osadzeni, którzy starają się być dobrymi ojcami zza krat. Rozmawiałam z kilkoma mężczyznami, którzy mimo skomplikowanych losów i nieraz długich wyroków, robią, co mogą, by ich dzieci jak najsłabiej odczuwały brak ojca w domu. Wymaga to od osadzonych determinacji i dojrzałości oraz poczucia odpowiedzialności za rodzinę…

Warunkowe zwolnienie – dylematy natury prawnej

Przy ocenie przesłanki materialnej warunkowego przedterminowego zwolnienia wystarczy wyłącznie uzasadnione przypuszczenie, że skazany będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Przepis prawa nie wymaga zatem od sędziego absolutnej pewności co do jej istnienia. Zakłada się bowiem, że „prognoza społeczno-kryminologiczna – jak każda…

Diagnoza
hiperseksualności

Przyczyną niedosytu seksualnego może być świadome ograniczenie podejmowania aktywności seksualnych pomimo odczuwanego popędu, spowodowane kwestiami moralnymi (np. negatywny sposób postrzegania masturbacji) lub brakiem akceptacji swojej seksualności (orientacji, upodobań). U osób w niedosycie występują objawy, które mogą być uważane za skutki uzależnienia….

Pobierz i otwórz gazetę w formacie .pdf

Zalecamy otwieranie pliku poprzez zewnętrzną przeglądarkę (np. Adobe Reader)

WYDAWCA: STOWARZYSZENIE INICJATYWA OBYWATELSKA "PRO CIVIUM" | WAYS TO GO | 1/2020 | STRONA 1