KWARTALNIK | NR 1/2020 | 09-11.2020 | CZASOPISMO POSTPENITENCJARNE | DAROWIZNA ZA DOSTĘP: 3 PLN

STOPKA REDAKCYJNA

Kwartalnik wydawany jest w ramach programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

 

Wydawca

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium

 

Redaktor Naczelny

Natalia Petruk
(petruk@postpenit.pl)

 

Koordynator

Karolina Lasota
(lasota@postpenit.pl)

 

Adiustator

Martyna Dyś
(dys@postpenit.pl)

 

Adres Redakcji

ul. Przełom 1, 61-423 Poznań
www.postpenit.pl
redaktor.naczelny@postpenit.pl
tel. 0 800 201 211

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo do adiustacji nadesłanych materiałów lub odmowy ich publikacji.
Kwartalnik wydawany jest bezpłatnie. W zamian za dostęp do publikacji można wnieść darowiznę w postaci cegiełki w kwocie 3 PLN.

WYDAWCA: STOWARZYSZENIE INICJATYWA OBYWATELSKA "PRO CIVIUM" | WAYS TO GO | 1/2020 | STRONA 10