Walne Zgromadzenie i zmiany w Programie

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia informuje, że w dniu 06 marca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym większością głosów przyjęto treść Uchwały nr 15.Przedmiotem obrad było przyjęcie w poczet członków kolejnych 9 działaczy, dotąd wolontariuszy, członkostwo w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, rejestracja organizacji w sądowym KRS, wprowadzenie zmian w Regulaminie Programu “Wsparcie i Interwencja w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” wprowadzające limity przyjęć do Programu wynikające z ilości współpracujących z organizacją specjalistów oraz ograniczenie możliwości korzystania ze wsparcia Pro Civium osób uczestniczących w nielegalnych podkulturach więziennych w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności.

Regulamin-Programu-IiWwPPdSOS

– Wyznajemy zasadę drugiej szansy – wyjaśnia decyzję Walnego Zgromadzenia Izabela Jarczewska, Prezes Zarządu. – Nawet dla osób wielokrotnie karanych przyjmując, że drugą szansą jest moment zgłoszenia się do nas. Ale nie akceptujemy i nie mieści się to w obszarze naszych działań pomaganie skazanym, którzy za krzywdzenie społeczeństwa trafili do więzienia, a w tymże są członkami różnych nieformalnych i nie akceptowanych przez system grup. Służba Więzienna jest dla skazanego przedstawicielem społeczeństwa. Zawsze to podkreślam. Zatem działania podczas tzw. odsiadki skierowane przeciwko tej formacji lub niezgodnie z jej zaleceniami jest nadal działaniem przeciwko społeczeństwu. Takie osoby nigdy nie znajdą aprobaty organizacji. Stąd te, między innymi, zmiany.

Poprzedni wpis
Nowy numer “POSTPENIT” już w druku
Następny wpis
Zindywidualizowana strategia
Menu