W ręce specjalistów

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM przygotowało wstępny projekt zmiany legislacyjnej w Kodeksie karnym wykonawczym polegającej na wprowadzeniu do Ustawy art. 42a.

Więcej na ten temat https://pomocpostpenitencjarna.pl/inicjatywa-wprowadzenia-art-42a/

O pomoc w opracowaniu ostatecznego brzmienia proponowanego zapisu organizacja zwróciła się do:

  • prof. dr hab. Wiesława Ambrozika – Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
  • prof. dr hab. Stefana Lelentala z Uniwersytetu Łódzkiego
  • dr hab. Jerzego Lachowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  • dr hab. Moniki Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego
  • SSA w st. spocz. Kazimierza Postulskiego
  • SSR Krzysztofa Dąbkiewicza, przewodniczącego Wydziału VIII Karnego Sądu Rejonowego w Toruniu

Stowarzyszenie wyraża nadzieję, że wymienieni będą chcieli wesprzeć naszą inicjatywę legislacyjną, tym bardziej, że mają niezwykłe doświadczenie w tym zakresie, i niejednokrotnie odnosili się krytycznie do aktualnego brzmienia art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego dostrzegając liczne słabości tej konstrukcji prawnej.

Profesor Wiesław Ambrozik jest natomiast wybitnym znawcą problematyki oddziaływań readaptacyjnych w polskim systemie penitencjarnym.

Jeżeli zaproszeni do współpracy specjaliści zechcą pochylić się nad problemem aktywowania czynnika społecznego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, następnych krokiem Stowarzyszenia będzie zaproszenie do społecznej dyskusji Rzecznika Praw Obywatelskich, ośrodki akademickie w kraju, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Amnesty International i inne organizacje działające w przedmiotowej przestrzeni. Ostatecznie przygotowany projekt zmiany przedstawimy Ministerstwu Sprawiedliwości i Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Stowarzyszenie zwróciło się również o informacje na temat udziału społeczeństwa w procesie resocjalizacji sprawców przestępstw do ministerstw sprawiedliwości kilku europejskich państw i organizacji pozarządowym z Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Holandii i Belgi. Mamy nadzieję, że tamtejsze przecież skuteczne rozwiązania da się przenieść na nasze podwórko penitencjarne z pozytywnym skutkiem dla całego społeczeństwa – komentuje Izabela Jarczewska, szefowa „Pro Civium”.

Poprzedni wpis
Stowarzyszenie w imieniu Rodzin
Następny wpis
Stowarzyszenie dziękuje Generałowi Kitlińskiemu!
Menu