Uniwersytet Jagielloński z Pro Civium

Po wielu negocjacjach doszło w końcu do porozumienia, co do kształtu umowy między Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego a Zarządem Stowarzyszenia. Strony przyjęły, że studenci UJ będą realizować praktyki zawodowe w Pro Civium.

Organizacja zadeklarowała przyjęcie w okresie od 1 lutego 2022 roku do 1 września 2023 roku 30 studentów prawa. Praktykanci będą realizowali zadania w ramach dwóch grup, podobnie jak w przypadku umowy z innymi ośrodkami akademickimi, tj. w ramach Sekcji Wsparcia Prawnego Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów oraz w ramach Zespołu ds. Obsługi Prawnej.

Już we wcześniejszych latach, przy realizacji I i II edycji projektu „Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja” gościliśmy na praktykach studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a nasi Koordynatorzy bywali na spotkaniach ze studentami, ale teraz współpraca przyjęła formę bardziej sformalizowaną w postaci porozumienia ramowego – mówi Prezes Zarządu.

Uniwersytet Jagielloński jest kolejną uczelnią w kraju, która doceniła jakość kształcenia praktycznego swoich studentów w ramach struktur organizacji. W podobnym zakresie trwają rozmowy z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Gdańskim.

 

Zdjęcie: UJ Kraków

Poprzedni wpis
Rekordowa ilość słuchaczy webinaru
Następny wpis
Skazani na pomoc – krwiodawstwo bez limitów
Menu