Uniwersyteccy eksperci

Stowarzyszenie zaprosiło kilka ośrodków akademickich w kraju do zaopiniowania projektu zmian legislacyjnych w kodeksie karnym wykonawczym. Organizacja proponuje m.in większy udział społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, upatrując w tym szansę na zmniejszenie skali powrotności do przestępstwa osób skazanych.

Zaproponowane zmiany legislacyjne z prośbą o zaopiniowanie Stowarzyszenie rozesłało do katedr i wydziałów prawa wielu przodujących w tej dziedzinie uczelni wyższych.

W dniu 17 maja br. Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie przesłała nam swoją opinię do projektu zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy, proponowanych przez organizację, a sporządzoną przez prof. dr hab. Marka Mozgawadr Piotra Poniatowskiego i dr Krzysztofa Wala.

Zespół ds. Obsługi Prawnej Stowarzyszenia analizuje proponowane zmiany i poprawki.

– Bardzo liczymy na współpracę środowisk naukowych w stworzeniu ustawowo warunków do transparentnego współdziałania organizacji pozarządowych ze Służbą Więzienną w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności – mówi Karolina Sikora, z-ca Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Prawnej Stowarzyszenia. – W krajach skandynawskich, w których społeczeństwo jest niejako wpisane w oddziaływania penitencjarne odsetek powrotności do przestępstwa w stosunku do tego w Polsce jest, w zasadzie, znikomy. Nasza inicjatywa i wsparcie środowisk naukowych, za co serdecznie dziękujemy, uważamy za pierwszy krok w tym kierunku. Ludzie są wszędzie tacy sami. To system zawodzi, a zatem czerpmy wzorce z tych krajów, gdzie zjawisko recydywy jest kilkadziesiąt razy mniejsze.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego również przyłączyły się do eksperckiego zaopiniowania naszego projektu zmian legislacyjnych.

Poprzedni wpis
Pro Civium członkiem OFOP
Następny wpis
Bat na alimenciarzy
Menu