Uchwała nr 9

W dniu 1 grudnia 2019 roku odbyło się ostatnie w tym roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. W Uchwale nr 9, jednogłośnie przyjęto, że funkcję managera Serwisu dla Rodzin Osadzonych i Osób Skazanych powierza się Małgorzacie Nyćkowiak, funkcję redaktora prowadzącego dwumiesięcznik „Postpenit” Patrycji Augustyniak, a pełnomocnikiem ds. kontaktów z samorządem została Aleksandra Mosińska.

Ponadto zmieniono sposób głosowania. Każdy członek stowarzyszenia będzie mógł od teraz oddać swój głos za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przyjęto także, że Zespół ds. Administracyjnych rozpoczyna prace nad przekształceniem organizacji w stowarzyszenie rejestrowe.

Poprzedni wpis
Przekształcenie naszej organizacji
Następny wpis
Prawo do przepustki
Menu