Struktura Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

stan prawny na dzień 7 listopada 2021 roku

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes: Izabela Jarczewska

Wiceprezes: Magdalena Małecka

Sekretarz: Martyna Miętkowska

Członek: Alicja Mliczek

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca: Monika Nowakowska

Z-ca Przewodniczącej: Małgorzata Stachurska

Sekretarz: Weronika Dzierla

Członek: Jolanta Grzesiczak

Struktura organizacyjna

Zespół ds. Obsługi Beneficjentów

kazmierczak@postpenit.pl

• Sekcja Opiekunów Rodziny

• Sekcja Wsparcia Rozwoju Osobistego

• Sekcja Wsparcia Prawnego

• Zespoły Wsparcia Rodziny

Wydawnictwo Pro Civium

redaktor.naczelny@postpenit.pl

• Redakcja „Postpenit”

Rzecznik Spraw Praktykantów

Dyrektor ds. Operacyjnych

Sekretariat Zarządu

Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich

dzierla@postpenit.pl

• Sekcja Organizacji Praktyk Studenckich

• Główny Rejestr Współpracowników

Zespół ds. Obsługi Prawnej

Rzecznik Prasowy Zarządu

Zespół ds. Public Relations

slonka@postpenit.pl

• Sekcja Social Mediów

• Sekcja Audio-Wizualna

Menu