Struktura

Władze Stowarzyszenia

(stan na 22.04.2021)

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes: Izabela Jarczewska

Wiceprezes: Magdalena Małecka

Sekretarz: Martyna Miętkowska

Członek: Alicja Mliczek

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca: Monika Nowakowska

Z-ca Przewodniczącej: Małgorzata Stachurska

Sekretarz: Weronika Dzierla

Członek: Jolanta Grzesiczak

Struktura organizacyjna

Zespół ds. Wsparcia Rodziny

kazmierczak@postpenit.pl

• Sekcja Opiekunów Rodziny

• Sekcja Psychologów

• Sekcja Doradców Zawodowych

• Sekcja Monitorowania Spraw Beneficjentów

• Międzyuczelniane Koło Studentów Psychologii “Tabula Rasa”

Wydawnictwo Pro Civium

redaktor.naczelny@postpenit.pl

• Redakcja „Postpenit”

Rzecznik Spraw Praktykantów

Sekretariat Zarządu

Zespół ds. Realizacji Projektów

Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich

dzierla@postpenit.pl

• Sekcja Organizacji Praktyk Studenckich

• Główny Rejestr Współpracowników

Zespół ds. Obsługi Prawnej

sikora@postpenit.pl

• Sekcja Praw Człowieka

• Międzyuczelniane Koło Studentów Prawa “Ius Humanum”

Rzecznik Prasowy Zarządu

Zespół ds. Public Relations

slonka@postpenit.pl

• Sekcja Social Mediów

• Sekcja Audio-Wizualna

Menu