WŁADZE STOWARZYSZENIA
(stan na 22.04.2021)

Zarząd

Prezes: Izabela Jarczewska

Wiceprezes: Magdalena Małecka

Sekretarz: Martyna Miętkowska

Członek: Alicja Mliczek

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca: Monika Nowakowska

Z-ca Przewodniczącej: Małgorzata Stachurska

Sekretarz: Weronika Dzierla

Członek: Jolanta Grzesiczak

 

Struktura organizacyjna

 

Zespół ds. Obsługi Programu

[koordynator.zop@postpenit.pl]

 • Sekcja Monitorowania Spraw Beneficjentów
 • Sekcja Opiekunów Rodziny
 • Sekcja Psychologów i Doradców Zawodowych (Sekcja Doradców)
 • Międzyuczelniane Koło Studentów Psychologii “Tabula Rasa”
Zespół ds. Obsługi Prawnej
 • Sekcja Praw Człowieka
 • Międzyuczelniane Koło Studentów “Ius Humanum”
Zespół ds. Public Relations

[public.relations@postpenit.pl]

 • Sekcja Audio-Wizualna
 • Redakcja “Postpenit”
 • Redakcja “Ways to Go”
 • Social Media
Zespół ds. Rekrutacji

[rekrutacja@postpenit.pl]

 • Sekcja Organizacji Praktyk Zawodowych
Biuro Stowarzyszenia

[biuro@postpenit.pl]

Sekretariat Zarządu

[sekretariat@postpenit.pl]