Wspieramy Rodzinę!

Lata 2021-2023 to czas pilotażowo wprowadzonego programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny. Oferujemy wsparcie prawne, psychologiczne, seksuologiczne, doradczo-zawodowe każdej Rodzinie uwikłanej w przemoc domową, uzależnienia, pętle kredytowe, w konflikcie z prawem, w sprawach cywilnych, przy przestępstwach niealimentacji…

Dbamy o bezpieczeństwo publiczne!

„Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” to działania zmniejszające zjawisko tzw. recydywy, czyli powrotności osób karanych do przestępstwa. Mniej czynów zabronionych, to mniej ofiar, mniej szkód. Bezpieczniejsze środowisko…

Zadaj pytanie

  O działalności Stowarzyszenia

  Stowarzyszenie działa w obszarze szeroko rozumianej penitencjarystyki oraz zapobiegania zjawisku recydywy poprzez uczestnictwo w procesie readaptacji osób pozbawionych wolności i wsparcie ich rodzin poprzez rozwijanie kompetencji przydatnych w dalszej socjalizacji sprawców przestępstw po wykonaniu kary. Stowarzyszenie obejmuje Rodzinę pełną ochroną prawną, psychologiczną, doradczo-zawodową.

  Napisz do nas

  Zostań Wolontariuszem

  Każdy posiada jakieś umiejętności, wiedzę lub doświadczenie, wykorzystaj je działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego. Wstąp do Służby Wolontariackiej Stowarzyszenia. Złóż swoją aplikację pod tym adresem.

  Rok 2022 w działaniu

  Wsparcie uczelni

  Studenci ponad 20. uczelni od 2019 roku realizują w Stowarzyszeniu praktyki zawodowe.

  przeMOC w RODZINIE

  Realizujemy Projekt wspierający rodziny zagrożone przemocą.

  Pakiet +PRAWNIK

  Pakiet „+Prawnik” to wsparcie dla Rodzin.

  Porozmawiaj z Bliskimi

  Pomagamy podtrzymywać więzi rodzinne najuboższym skazanym.

  Projekt 42

  Przygotowujemy ze specjalistami projekt zmian w kodeksie karnym wykonawczym. W działania zaangażowały się ośrodki uniwersyteckie w kraju.

  Wydawnictwa

  Wydajemy czasopismo „Postpenit” o tematyce penitencjarnej i dotyczącej problemów wykluczenia społecznego.

  Zapobiegamy zjawisku recydywy

  Realizujemy program „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

  Podręcznik dla rodzin

  Pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych nasi psycholodzy, doradcy zawodowi i prawnicy przygotowują pierwszy w Polsce podręcznik dla rodzin osób wchodzących w konflikt z prawem (zatrzymanie, aresztowanie, osadzenie, zwolnienie).

  0

  Wolontariuszy

  0

  Rozwiązane sprawy

  0
  Realizujemy Projekty
  0
  Jest nas

  Newsroom

  O naszym Programie powiedzieli…

  Współpracujemy

  Menu