Stowarzyszenie w profilaktyce raka piersi

Gdańska Fundacja OmeaLife zwróciła się do Stowarzyszenia z propozycją przeprowadzenia wspólnej akcji profilaktycznej wśród kobiet pozbawionych wolności mającej na celu m.in. wczesne wykrywanie raka piersi i podniesienie świadomości w tym zakresie osadzonych, szczególnie po 40. roku życia.

– Zarząd Stowarzyszenia popiera wszelkie takie inicjatywy i oczywiście zaangażujemy się w te działania – mówi Magdalena Małecka, wiceprezes Zarządu. – Aktualnie jesteśmy na etapie ustalania zasad współpracy.

Powołano dwuosobowy zespół do ustalenia ram współpracy i określenia zadań obu stron. Po podpisaniu stosownej umowy Pro Civium zwróci się do jednostek penitencjarnych, w których osadzone są kobiety, z zaproszeniem do udziału w programie także Służby Więziennej.

– Nie wyobrażamy sobie by w organizacji przedsięwzięcia zabrakło zaangażowania tej formacji i jej Służby Zdrowia. Tym bardziej, że cel jest słuszny. Osadzone kobiety są szczególną grupą uwięzionych. Oczywiście ich sytuacja jest wynikiem nierespektowania zasad współżycia społecznego, ale nie możemy zapominać, że nadal są matkami i to głównie na nich spoczywa proces wychowania ich dzieci. Nierzadko też fakt izolacji penitencjarnej nie zmienia sytuacji w domu, gdzie nadal obarczone są odpowiedzialnością za finanse, wzajemne relacje członków rodziny, itd. – dodaje Małecka.

Zajrzyj https://omealife.pl/

Poprzedni wpis
Zindywidualizowana strategia
Następny wpis
III Konferencja Rady Pracodawców
Menu