Stowarzyszenie dziękuje Generałowi Kitlińskiemu!

Od wielu miesięcy Stowarzyszenie w relacjach z niektórymi jednostkami penitencjarnymi borykało się  z pewnymi trudnościami wynikającymi z braku jednolitej procedury realizacji prawa osób osadzonych do ustanowienia przedstawiciela w rozumieniu art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego.

Sprawa trafiła nawet do Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

To nie była łatwa droga, ani dla nas, rzekłabym pionierów w tym zakresie, ani dla poszczególnych jednostek Służby Więziennej, dla których akt woli osadzonego również stanowił, niejednokrotnie, pewne novum – mówi Izabela Jarczewska, szefowa organizacji. – W przypadku dwóch osadzonych sprawy stanęły nawet, jak to się mówi, na ostrzu noża, ale… przy dobrej woli stron… każdy problem można rozwiązać, co nas bardzo cieszy.

I rzeczywiście, wydaje się, że nadzieję taką daje pismo dyrektora generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, który w piśmie z dnia 23 czerwca 2020 roku, kierowanym do Magdaleny Małeckiej, koordynatora Zespołu ds. Administracyjnych Stowarzyszenia, wskazał na pewne błędy w procedurze ze strony Pro Civium, które mogły utrudniać „komunikację” z dyrektorami zakładów karnych i aresztów śledczych w przedmiotowym zakresie.

Nie dyskutujemy nad kwestiami ewentualnie spornymi – dodaje Magdalena Małecka. – One nie mają znaczenia. Dostosowaliśmy się do wskazówek Pana Generała. Najważniejszy jest cel zasadniczy, czyli wspieranie procesu readaptacji społecznej sprawców przestępstw i działalność postpenitencjarna. 

Więcej o art. 42 Kkw przeczytać można na:

https://pomocpostpenitencjarna.pl/inicjatywa-wprowadzenia-art-42a/

https://pomocpostpenitencjarna.pl/projekt-42/

https://pomocpostpenitencjarna.pl/w-rece-specjalistow/

Oczywiście, problemy wynikające z braku procedury realizacji prawa osadzonego wynikającego z art. 42 Kkw nadal pozostają, tym bardziej zasadne jest wprowadzenie wnioskowanych przez Stowarzyszenie zmian.

Poprzedni wpis
W ręce specjalistów
Następny wpis
„TeleInfo Pro Civium” – instrukcja dla Rodzin
Menu