Rejestracja wolontariusza

  Informuję, że:

  Sekcja:

  Wskazanie:

  przeszedł proces rekrutacji, zakończył cykl szkoleń i zdał Test Kompetencji, a jego dane zostały wprowadzone do Głównego Rejestru Współpracowników.

  Wskazany w formularzu Koordynator Zespołu powinien niezwłocznie:
  1. Przeprowadzić rozmowę wprowadzającą Wolontariusza do zespołu/sekcji/koła/grupy projektowej oraz określić inne ewentualne zainteresowania Wolontariusza.
  2. Przesłać do Koordynatora Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich informację o wskazanych udostępnieniach dla Wolontariusza (służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, dostęp do Bazy Danych Pro Civium, inne) wraz z danymi personalnymi Wolontariusza, jego adresem zamieszkania i wyznaczonymi zadaniami w ramach Zespołu.
  3. Przekazać informację o skierowaniu do podległej jednostki administracyjnej Koordynatorowi sekcji / koła / grupy projektowej.
  4. Przekazać informację koordynatorowi innej jednostki administracyjnej o zgłoszonych zainteresowaniach pobocznych Wolontariusza.
  5. Powiadomić Koordynatora Programu oraz Kierownika Biura Realizacji Projektów o przyjęciu Wolontariusza do Zespołu.
  6. Wprowadzić Wolontariusza do odpowiedniej grupy msg roboczej.

  Maciej Cichocki
  Asystent
  Główny Rejestr Współpracowników
  Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich

  Menu