Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM opracowała autorsko i realizuje program “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.

Program realizowany jest od 2019 roku i spotkał się z pozytywnymi ocenami przedstawicieli m.in. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Caritas Polska, Amnesty International, Polskiej Akademii Nauk, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i funkcjonariuszy Służby Więziennej.