Razem z Uniwersytetem

23 stycznia 2020 roku w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia z pracownikami naukowymi Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych. Spotkanie miało charakter roboczy. Omówiono możliwości współpracy w zakresie m.in. tworzenia projektów skierowanych do osób skazanych i ich rodzin oraz ewentualny udział studentów Wydziału – w formie wolontariatu – w obsłudze Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych (chat on-line).

Rozmawialiśmy na wiele tematów dotyczących szeroko rozumianej resocjalizacji, w szczególności, w aspekcie działań postpenitencjarnych w oparciu o rodziny osób pozbawionych wolności – powiedział Paweł Szatarski, reprezentujący Stowarzyszenie – I dochodzimy do identycznych wniosków. Bez udziału bliskich skazanego w socjalizacji sprawcy przestępstw, bez – w ogóle – pracy z samą rodziną, w zasadzie nie można mówić o jakichś kompleksowych, a zatem skutecznych, działaniach zapobiegających zjawisku recydywy.

Po spotkaniu Stowarzyszenie otrzymało książkę dr Sonii Dzierzyńskiej-Breś, pracownika naukowego UAM pt: „Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności”, która swoją tematyką doskonale wpisuje się w treść czwartkowych rozmów.

Poprzedni wpis
Książka po dwóch stronach muru
Następny wpis
Kolejny numer „Postpenita” już wydrukowany!
Menu