Raport z działalności przyjęty

Zarząd Stowarzyszenia wraz z Koordynatorem Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny oraz Koordynatorem Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” przedstawili Członkom organizacji Raport z działalności za 2021 rok.

Uchwałą nr 21 Zebrania Członków z dnia 20 lutego 2022 roku Raport został jednogłośnie przyjęty.

Treść Raportu na stronie https://pomocpostpenitencjarna.pl/raport-stowarzyszenia-za-2021/

Poprzedni wpis
Dyżury naszych specjalistów
Następny wpis
Termin Zebrania Członków
Menu