Raport za rok 2019

program „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

Geneza Programu

Program “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” został zatwierdzony do realizacji Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 7, z dnia 26 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem – rok 2019 miał być okresem testowym, przygotowującym do właściwego wdrożenia programu, które zaplanowano na rok 2020 i kolejne.

Cel Programu

Działania Służby Więziennej podejmowane wobec osób pozbawionych wolności obejmują jedynie okres rzeczywistego osadzenia sprawcy przestępstw w zakładzie karnym. Po jego wyjściu na wolność, gdy karę odbędzie w całości, Państwo traci jakąkolwiek kontrolę, czy możliwość oddziaływania na niego, a człowiek wraca do środowiska, z którego przecież trafił za kraty.

Z raportów Ministerstwa Sprawiedliwości, publikowanych periodycznie wynika, że co drugi skazany ponownie popełnia przestępstwo w ciągu tylko pierwszego roku po zakończeniu odbywania kary.

Analiza literatury przedmiotu i szeroka linia orzecznictwa sądowego akcentują, że socjalizacji, aby uniknąć zjawiska recydywy, powinna równolegle podlegać rodzina skazanego, do której powróci po odbyciu kary, co w krajowych realiach nie jest realizowane, w zasadzie, w żadnym zakresie przez instytucje państwowe i samorządowe.

Aby uniknąć powrotności do przestępstwa należy karanego objąć odpowiednim nadzorem i wsparciem. Pomóc w znalezieniu zatrudnienia, w uregulowaniu spraw materialnych, rodzinnych, prawnych, aby potrafił odnaleźć się w lokalnym środowisku, w relacjach z bliskimi i instytucjonalnych, wreszcie sprawić, aby znowu poczuł się częścią społeczeństwa.

Takie zadania realizuje program “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.

Nie powstał, aby ułatwić sprawcom przestępstw odbywanie kary lub moment wyjścia na wolność w rozumieniu załatwić mieszkanie, dobrze płatną pracę, spłacić długi.

Wszystkie podejmowane w ramach programu działania mają przede wszystkim zapewnić społeczeństwu wyższy stopień bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie zjawiska recydywy.

Realizacja Programu w liczbach

W ramach programu Stowarzyszenie świadczyło bezpłatne usługi:

 1. Osobom pozbawionym wolności.
 2. Osobom karanym po odbyciu kary pozbawienia wolności.
 3. Członkom rodzin osób pozbawionych wolności.

Beneficjenci Programu

Osoby pozbawione wolności w zakresie:

Udzielenia informacji / porady prawnej w sprawach:

 • alimentacyjnych (23 osoby)
 • egzekucji komorniczej (141 osób)
 • postępowania windykacyjnego (160 osób)
 • postępowania spadkowego (5 osób)
 • uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia (133 osoby)
 • wydania wyroku łącznego (143 osoby)
 • uzyskania prawa do przepustek (68 osób)
 • uzyskania przerwy w karze (9 osób)

Łącznie informacji / porady prawnej udzieliliśmy 385 osadzonym.

Interwencji:

 • relacje skazany – Służba Więzienna (245 osób)
 • relacje skazany – Policja (22 osoby)
 • relacje skazany – sąd powszechny (36 osób)
 • relacje skazany – instytucje samorządowe (13 osób)
 • relacje skazany – instytucje państwowe (17 osób)
 • relacje skazany – rodzina (29 osób)
 • relacje skazany – pokrzywdzony (12 osób)

Łącznie interweniowaliśmy na rzecz 305 osadzonych.

Oddziaływań penitencjarnych i postpenitencjarnych:

 • I Ogólnopolski Konkurs dla Osób Pozbawionych Wolności “Od Środka” – 2019 (112 osób)
 • wsparcie psychologiczne (62 osoby)

Łącznie oddziaływania prowadzone były wobec 151 osadzonych.

Osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności w zakresie:

Udzielenia informacji / porady prawnej w sprawach
 • postępowania windykacyjnego (34 osoby)
 • egzekucji komorniczej (56 osób)
 • spraw mieszkaniowych (12 osób)
 • rozdzielności majątkowej (1 osoba)
 • zagrożenia bezdomnością (12 osób)

Łącznie informacji lub porady prawnej udzieliliśmy 74 osobom.

Uzyskania zatrudnienia

 • zgodnie z wykonywanym / wyuczonym zawodem (36 osób)
 • w wyniku przebranżowienia (14 osób)

Łącznie pomogliśmy znaleźć pracę 42 osobom.

Członkowie rodzin osób pozbawionych wolności w zakresie:

Udzielania informacji / porady prawnej w sprawach:
 • prawa lokalowego (29 osób)
 • rozdzielności majątkowej (34 osoby)
 • przemocy w rodzinie (17 osób)
 • uzyskania przerwy w karze przez skazanego (44 osoby)
 • spraw rozwodowych (19 osób)

Łącznie informacji lub porady prawnej udzieliliśmy 65 osobom.

Wsparcia psychologiczne dotyczącego:

 • relacji z partnerem (39 osób)
 • relacji partner – dzieci (20 osób)
 • przemocy w rodzinie (15 osób)
 • nałogów i uzależnień skazanych (31 osób)
 • spraw intymnych (15 osób)

Łącznie ze wsparcia psychologicznego skorzystały 72 osoby.

Realizacja Programu w liczbach

Łącznie wsparliśmy w ramach testowo wprowadzanego programu

1 094 osoby

Aktualizacja Programu w 2020 roku

Z nowym rokiem uruchomione zostały wszystkie narzędzia stworzone w ramach programu, tj.:

 • dwumiesięcznik POSTPENIT [dla skazanych]
 • Serwis Internetowy dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych
 • Czat on-line z specjalistami [dla rodzin pozbawionych wolności]
 • Infolinia TeleWsparcie ze specjalistami 0 800 201 211 [dla rodzin i skazanych]
 • Usługa “Porozmawiaj z Bliskimi” [dla podtrzymania więzi rodzinnych]

W ramach realizacji programu wdrożyliśmy system Vice Versa, którego zadaniem jest szeroko rozumiana edukacja bliskich skazanego i przygotowanie do powrotu z zakładu karnego członka ich rodziny. W ramach systemu działa:

 • Usługa TelePorada [wsparcie psychologa, prawnika i doradcy zawodowego]
 • EduMailing [przesył w formie elektronicznej informacji edukacyjnych]
 • Usługa “Znajdź pracę z Serwisem” [dla opuszczających zakłady karne]

Rok 2020 w liczbach:

 • styczeń 398 osób
 • luty 202 osoby
Menu