Raport NIK o poziomie oddziaływań penitencjarnych

Raport NIK o readaptacji społecznej skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności – informacje szczegółowe:

 

Poprzedni wpis
Recydywiści w Programie!
Następny wpis
Czy osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwa umyślne mogą zostać wolontariuszami?
Menu