Raport Kwartalny z działalności Zespołu ds. Obsługi Benefijcentów


  Jeśli któreś z poniższych pól nie może zostać uzupełnione, należy wpisać "nie dotyczy".

  Data sporządzenia

  Raport nr

  Sporządzający

  Za okres

  Aktualny skład władz Zespołu

  (wymień imiona i nazwiska zastępców koordynatora Zespołu)

  Wskaż sekcje Zespołu

  (podaj nazwę i liczbę współpracowników)

  Wymień koordynatorów sekcji i ich zastępców

  Wskaż grupy projektowe przy Zespole

  (podaj nazwę i liczbę współpracowników)

  Wymień kierowników grup projektowych

  Wskaż najważniejsze działania każdej sekcji w raportowanym okresie

  z uwzględnieniem ilości współpracowników, którzy dołączyli do sekcji, którzy zrezygnowali z sekcji, ilości obsłużonych wszystkich beneficjentów, w tym z podziałem na PZWSR, IiWwPPdSOS, przeMOC w RODZINIE, oraz z uwzględnieniem ilości wydanych opinii, przeprowadzonych konsultacji prawniczych, psychologicznych, doradczo-zawodowych, seksuologicznych

  Wskaż aktualny stan realizowanych projektów przez grupy projektowe

  z uwzględnieniem osiągnięć (np. patronaty), określeniem najbliższych celów grupy, krótką charakterystyką dotąd podjętych działań

  Wskaż wyróżniających się współpracowników Zespołu wraz z krótkim uzasadnieniem oraz charakterystyką i wnioskiem o: zmianę stopnia/nagrodę rzeczową/nagrodę finansową/stypendium, biorąc pod uwagę zasady określone w Uchwale nr 20

  Wskaż najważniejsze sukcesy Zespołu w okresie raportowanym

  Wskaż największe problemy Zespołu w okresie raportowanym

  Z którymi Zespołami uważasz, że współpracuje Ci się najtrudniej i z jakiego powodu oraz z którymi najlepiej?

  Co należy poprawić w funkcjonowaniu Zespołu?

  Co należy poprawić w funkcjonowaniu Stowarzyszenia?

  Menu