Rada Koordynatorów Pro Civium

Pod koniec 2021 roku Dyrektor ds. Operacyjnych zwołał Radę Koordynatorów Stowarzyszenia w celu omówienia poziomu i jakości wprowadzonych Uchwała nr 20
z dnia 07 listopada 2021 roku zmian w działaniach organizacji.

Rada podjęła wiele tematów bieżących wynikających z wprowadzanych zmian, a jest ich zasadniczo bardzo wiele – wyjaśnia mgr Paulina Hummel, Dyrektor ds. Operacyjnych. – także zakreśliła najważniejsze punkty na najbliższy okres. Zmiana strukturalna i organizacyjna Pro Civium to wielkie wyzwanie, zważywszy, że działamy online i że dotyczy to około 200 ludzi, kilkunastu realizowanych równocześnie projektów. Sam fakt uruchomienia Zespołów Wsparcia Rodziny obsługujących na co dzień beneficjentów, a składających się z Opiekuna Rodziny, Psychologa i Prawnika, wiąże się z wygenerowaniem nowych ścieżek komunikacji wewnętrznej, czy pakietami zdalnych narzędzi oddziaływań prowadzonych wobec naszych podopiecznych.

Obrady Rady mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju organizacji. W jej skład wchodzą obok Dyrektora ds. Operacyjnych, także Koordynator Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny, Koordynator Zespołu ds. Obsługi Prawnej, Koordynator Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów, Koordynator Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich, Koordynator Zespołu ds. Public Relations, Redaktor Naczelny kwartalnika „Postpenit”, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych i Inspektor ds. Szkoleń i Audytu Obsługi Beneficjentów.

Pro Civium to organizm połączony jednym krwiobiegiem. Jeśli np. uruchamiamy kolejny Zespół Wsparcia Rodziny to fakt ten przekłada się na zadania wszystkich jednostek Stowarzyszenia, od rekrutacji, czyli pozyskania odpowiednich specjalistów, po cykl ich szkoleń, a potem działanie w ramach przydzielonych Sekcji – dodaje dyrektor Hummel. – A jeśli uświadomić sobie, że przecież wszyscy działamy tu w ramach wolontariatu, a więc po godzinach, pro bono, zdalnie, to naprawdę logistycznie olbrzymie przedsięwzięcie. W takiej Sekcji Wsparcia Rozwoju Osobistego jest np. około 40. psychologów…

Poprzedni wpis
Współpraca z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą
Następny wpis
Karty telefoniczne dla skazanych
Menu