Informacje o projekcie

Projekt „przeMOC W RODZINIE” jest częścią Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu „WSPARCIE RODZINY” realizowanego z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM.
Projekt skierowany jest do ofiar przemocy, a także osób zagrożonych przemocą i w kontekście oddziaływań readaptacyjnych do sprawców tejże przemocy.
W ramach Projektu uruchomiliśmy infolinię „TeleWsparcie” pod numerem 800 201 211 (połączenia bezpłatne) oraz czat online (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00);
Do Państwa dyspozycji są prawnicy, psycholodzy, doradcy zawodowi oraz pedagodzy.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Menu