Informacje o projekcie

Projekt „przeMOC W RODZINIE. Dowiedz się! Działaj!” jest częścią Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu „WSPARCIE RODZINY” realizowanego z funduszy państw EOG Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Projekt skierowany jest do ofiar przemocy, a także osób zagrożonych przemocą i w kontekście oddziaływań readaptacyjnych do sprawców tejże przemocy
Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM
W ramach Projektu uruchomiliśmy infolinię „TeleWsparcie” pod numerem 800 201 211 (połączenia bezpłatne) oraz czat online (czynne codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 – 18.00)
Do Państwa dyspozycji są prawnicy, psycholodzy, doradcy zawodowi oraz pedagodzy.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Menu