Multimedia dotyczące Projektu „PrzeMOC w RODZINIE”

Ikonografiki

Plakaty informacyjne

Prezentacje

„Czym jest przemoc?” – psychologiczne aspekty przemocy

„Co grozi sprawcy przemocy domowej?” – prawne aspekty

Menu