Informacje o projekcie

Informujemy, że na podstawie osobnego porozumienia Projekt przestał być realizowany z dniem 20.06.2022r. Osoby zainteresowane wsparciem, prosimy o skorzystanie z zakładki Wsparcie Rodziny.

Projekt „przeMOC W RODZINIE. Dowiedz się! Działaj!” jest częścią Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu „WSPARCIE RODZINY” realizowanego z funduszy państw EOG Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Projekt skierowany jest do ofiar przemocy, a także osób zagrożonych przemocą i w kontekście oddziaływań readaptacyjnych do sprawców tejże przemocy
Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM
W ramach Projektu uruchomiliśmy infolinię „TeleWsparcie” pod numerem 800 201 211 (połączenia bezpłatne) oraz czat online (czynne codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 – 18.00)
Do Państwa dyspozycji są prawnicy, psycholodzy, doradcy zawodowi oraz pedagodzy.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia można również złożyć za pośrednictwem poniższego formularza

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Projekcie

Zgłoszenia można również złożyć za pośrednictwem poniższego formularza

  Imię

  Nazwisko

  (opcjonalnie)

  Data urodzenia

  Telefon kontaktowy

  Adres e-mail

  Miejscowość

  Przedstaw problem

  Jeżeli potrzebujesz kontaktu ze specjalistą - wybierz z listy

  Partnerzy projektu
  Patronat medialny

  Projekt finansowany z funduszy państw EOG Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

  Menu