przeMOC w Rodzinie

Rekordowa ilość słuchaczy webinaru

24 stycznia odbył się kolejny webinar z serii prawnych przygotowany przez specjalistów Stowarzyszenia, tym razem pod tytułem „Prawne strony przemocy domowej” zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz…

Każdy z nas powinien przeciwstawiać się problemowi przemocy w rodzinie

„Jestem przekonany, że stworzona kampania edukacyjna daje ogromne szanse, możliwości i nadzieje, bowiem docierając do ogółu społeczeństwa, można ludzi nie tylko przestrzec przed niebezpieczeństwem, ale przede wszystkim uświadomić jak postępować, by pomóc drugiej osobie, która potrzebuje pomocy” Z inspektorem Mariuszem…

Co grozi sprawcy przemocy w rodzinie?

W ramach projektu „przeMOC w RODZINIE” przedstawiamy Państwu prezentację dotyczącą prawnych aspektów przemocy: „CO GROZI SPRAWCY PRZEMOCY W RODZINIE?”  

Webinar „Czym jest przemoc?”

Dnia 28.12.2021 r. odbył się webinar otwarty dla Wolontariuszy, Praktykantów, Członków, a także dla chętnych Beneficjentów Stowarzyszenia. Webinar „CZYM JEST PRZEMOC?” otwierał cykl webinariów, w ramach projektu „przeMOC w RODZINIE” podnoszących kompetencje zawodowe wolontariuszy…

Webinar z mec. Patrycją Chabier

Webinar z prawnych aspektów przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie dla osób dotkniętych lub zagrożonych zjawiskiem. W webinarze uczestniczyło 71 osób. Webinar prowadziła mec. Patrycja Chabier, adwokat specjalizująca się m.in. w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Absolwentka…

Słowa wsparcia od Rzecznika Praw Obywatelskich

Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich przesłał do Stowarzyszenia słowa wsparcia i podziękowania za aktywność prospołeczną działaczy oraz podejmowane działania w ramach projektu „przeMOC w RODZINIE. Dowiedz się! Działaj!”.

Webinar z psychologicznych aspektów uwikłania w przemoc

Webinar z prawnych aspektów przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie kierowany do kadry obsługującej na co dzień czat online i infolinię „TeleWsparcie”. W szkoleniu uczestniczyło 55 osób. Webinar prowadziły mgr Agata Noga i mgr Daria Dekowska.

Infolinia TeleWsparcie

Dedykowanie Infolinii „TeleWsparcie” (800 201 211) rodzinom uwikłanym w zjawisko przemocy, codziennie od 10.00 do 18.00, także czatu online.
Menu