Kategorie: Projekt Wiedza-Edukacja-Resocjalizacja

Magdalena Kochanowicz

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna) na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu.

Odbyła praktyki w charakterze psychologa stażysty w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, w tym na Oddziale Psychiatrii Sądowej.

Obecnie kontynuuje kształcenie w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zajmuje się adaptacją społeczno-zawodową nowych pracowników w organizacji oraz budowaniem i rozwijaniem efektywnego i zaangażowanego zespołu.

Justyna Gryglewska

Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalnościach – doradztwo zawodowe i personalne (licencjat) oraz edukacja dorosłych i gerontologia (magister).

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m. in. Racjonalna Terapia Zachowania wg Maxie C. Maultsby RTZ dotyczącą radzenia sobie z trudnymi emocjami w zdrowy sposób.
Jest certyfikowanym trenerem metody coachingowej Points of You oraz trenerem programu planowania kariery zawodowej SPADOCHRON.

Specjalizuje się w diagnozowaniu predyspozycji zawodowych w oparciu o test obrazkowy Martina Achtnicha. Posiada również certyfikat doradcy zawodowego kobiet.

Stawia na metody aktywizujące, które angażują klienta w proces doradczy.

Magdalena Waśko

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zajmuje się pomocą psychologiczną i terapią w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w gabinetach w Trójmieście oraz online przez Skype.

Praktyk metody Kids’ Skills pracujący z rodzinami i ich dziećmi, ale również z seniorami.

Współpracowała z Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku i Aresztem Śledczym w Wejherowie. Doświadczenie w psychologii klinicznej i sądowo-penitencjarnej.

Współpracowała jako psycholog z osobami niepełnosprawnymi przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Asystuje przy spotkaniach dzieci z rodzicami i opiekunami niemającymi pełnych praw rodzicielskich. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup odbiorców.

Prowadzi “Pracownię Psychologiczną Empiria”.

Monika Sterczewska

Absolwentka SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, w tym na Oddziale Psychiatrii Sądowej oraz z osobami niepełnosprawnymi w ramach współpracy z Fundacją Psy Dzieciom, a także wolontariatu (sama jest dogoterapeutą) m.in. w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku Oliwie, Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Orunii, Domu im. J. Korczaka- Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej w Gdańsku.

Obecnie doświadczenie pracy terapeutycznej w gabinecie z osobami doświadczającymi przemocy, rodzinami dysfunkcyjnymi.

Ukończyła: – Kurs Praktyka Kids’ Skills, – Porozumienie bez Przemocy II (kurs zaawansowany), – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (kurs zaawansowany), – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach kurs podstawowy, – Kurs Dogoterapii.

Prowadzi własny gabinet psychoterapii.

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach, korzystam z założeń Porozumienia bez Przemocy i praktykuje metodę Kids’ Skills.

Prowadzi również warsztaty rozwojowe, uczestniczy w szkoleniach, swoją pracę poddaje superwizji.

 

dr Jana Chojecka

Adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej kluczowe osiągnięcia to publikacje: Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia, a rzeczywistość (2013), Czynniki kryminogenne osadzonych kobiet wyzwaniem dla resocjalizacji penitencjarnej (2013), Model dla wszystkich? Spory wokół koncepcji szacowania ryzyka recydywy (2014), Kształtowanie gotowości do zmiany, jako element działań preparacyjnych w procesie resocjalizacji (2016).

Jej zainteresowania naukowe: możliwości resocjalizacyjne osób pozbawionych wolności, oddziaływania resocjalizacyjne oparte na potencjałach, uwarunkowania gotowości do resocjalizacji, szacowanie ryzyka powrotu do przestępczości.

dr Sonia Dierzyńska-Breś

Adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka licznych artykułów naukowych poświęconych rodzinom osób pozbawionych wolności oraz książki: Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności (2016) oraz współautorka monografii: Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki (2015).

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wpływu uwięzienia na system rodzinny, efektywności oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz porównywaniu systemów resocjalizacyjnych Europy i świata. Odbyła staż naukowy w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu im. Arystotelesa w Salonikach, a także staż zawodowy w Madison County Department of Community Corrections.

Od 2009 roku pełni funkcję opiekuna naukowego Koła Studentów Resocjalizacji “Dwa Światy”. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z Coachingu na SWPSS w Poznaniu oraz jest w trakcie szkolenia podstawowego z zakresu terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

mec. Monika Nowakowska

Absolwentka Wydziału  Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalizacji karnej. Obroniłam pracę magisterską z zakresu praw człowieka.

Pracowała 6 lat jako sądowy kurator społeczny w Sądzie Rejonowym oraz 4 lata na stanowisku prawnik w organizacjach pozarządowych.

W Stowarzyszeniu Pro Civium w ramach wolontariatu udziela porad prawnych od początku 2019 roku. Interesuje ją prawo karne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wolny czas poświęca na udzielanie pomocy prawnej, udział w asystach sądowych oraz dalsze dokształcanie.